Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, Espanya Pot, és l’instrument fonamental per al desenvolupament dels fons europeus de recuperació Next Generation EU i suposa l’impuls més important de la història econòmica recent d’Espanya. El pla se centra en la primera fase d’execució i detalla les inversions i reformes en el període 2021-2023, que mobilitzen prop de 70.000 milions d’euros de transferències del Mecanisme de Recuperació i Resiliència amb la finalitat d’impulsar la recuperació i aconseguir el màxim impacte contracíclic.

El Pla de Recuperació traça el full de ruta per a la modernització de l’economia espanyola, la recuperació del creixement econòmic i la creació d’ocupació, després de la crisi de la COVID-19, així com per preparar el país per afrontar els reptes del futur.

Descarregar el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència [PDF]

Declaració institucional de lluita contra el frau [PDF] [444 KB]

Pla de mesures antifrau del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme [PDF] [4.5 MB]

Ordre ICT/654/2022, de 10 de juliol, per la qual es crea el Comitè Antifrau del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme i es determinen la seva composició i les seves funcions (BOE 14/7/2022)

Codi ètic i de conducta del Ministeri dIndústria, Comerç i Turisme

Més informació sobre el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que inclou informació sobre els PERTE, convocatòries, cronograma, etc.

Indústria i PiME

Subvencions per al suport a Agrupacions Empresarials Innovadores

Es publica l'extracte de l'Ordre de 9 d'Octubre, per la qual es convoquen subvencions per al suport a Agrupacions Empresarials Innovadores, corresponents a l'any 2021, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que té com a beneficiaris les agrupacions Empresarials Innovadores inscrites en el Registre regulat per l'Ordre IET/1444/2014, de 30 de juliol, i els seus membres.

Més informació al Portal Ajudes del Ministeri.

Subvencions per al suport a Agrupacions Empresarials Innovadores

Es publica l'extracte de l'Ordre de 9 d'Octubre, per la qual es convoquen subvencions per al suport a Agrupacions Empresarials Innovadores, corresponents a l'any 2021, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que té com a beneficiaris a les agrupacions Empresarials Innovadores inscrites en el Registre regulat per l'Ordre IET/1444/2014, de 30 de juliol, i els seus membres.

Més informació en el Portal Ajudes del Ministeri.

Ajudes a projectes industrials de recerca, desenvolupament i innovació en l'àmbit de la indústria manufacturera

Ajudes a projectes industrials de recerca, desenvolupament i innovació en l'àmbit de la indústria manufacturera

Ajudes a la iniciativa Indústria Connectada 4.0 / ACTIVA Financiación

Ajudes a la iniciativa Indústria Connectada 4.0 / ACTIVA Financiación

Comercio

Ajudes a mercats sostenibles

Ajudes per al suport de l'activitat comercial en zones rurals

Ajudes per a l'enfortiment de l'activitat comercial en zones turístiques

Ajudes per al suport a mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i canals curts de comercialització

Línies d'ajudes per a l'enfortiment de les Cambres Oficials de Comerç Espanyoles a l'estranger i Federacions de Cambres per al 2021

Extracte de l'Ordre ICT/1096/2021 Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme de 01/10/21, per la qual es convoquen línies d'ajudes per a l'enfortiment de les Cambres Oficials de Comerç Espanyoles a l'estranger i Federacions de Cambres per a 2021.

(BOE» núm. 249, de 18 d'octubre de 2021)

Procediment d'Ajudes per a la digitalització i innovació de les Cambres Oficials de Comerç Espanyoles a l'estranger i Federacions de Cambres

Línies d'ajudes per a l'enfortiment dels sistemes de comunicació i serveis telemàtics en associacions i federacions d'exportadors per a l'any 2021.

Extracte de l'Ordre ICT/1073/2021 del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, de 24 de setembre de 2021, per la qual es convoquen les línies d'ajudes per a l'enfortiment dels sistemes de comunicació i serveis telemàtics en associacions i federacions d'exportadors per a l'any 2021.

(BOE» núm. 243, d'11 d'octubre de 2021).

Procediment d'Ajudes a la transformació digital per a Associacions o Federacions d'Exportadors

Línies d'ajuda per a l'obertura de mercats exteriors

Ordre ICT/1116/2021, de 7 d'octubre, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les línies d'ajuda per a l'obertura de mercats exteriors i es procedeix a la seva convocatòria l'any 2021.

Accés a la sol·licitud d'ajuda relativa a la Línia Indicacions Geogràfiques, l'objectiu de la qual és abordar la consultoria i assistència jurídica per a fomentar la protecció i defensa dels drets de propietat intel·lectual dels productes agroalimentaris (Denominacions d'Origen Protegides i Indicacions Geogràfiques Protegides) quan aquests es vegin usurpats en tercers mercats en els quals la Unió Europea tingui subscrits acords per a la protecció de les indicacions geogràfiques.

Accés a la sol·licitud d'ajuda relativa a la Línia Exportadors, la finalitat d'aquesta ajuda és la de promoure i facilitar l'accés de productes i empreses espanyoles als mercats de tercers països, finançant els costos associats a les següents actuacions:

  • Visites d'inspecció i auditories oficials fetes per les autoritats de països tercers amb la finalitat d'aconseguir el reconeixement o equivalència dels establiments dels operadors espanyols conforme als requisits sanitaris o fitosanitaris.
  • Obtenció de certificacions obligatòries exigides als productes espanyols sobre el compliment dels requisits d'importació o comercialització adoptats per països tercers.
  • Consultoria i defensa jurídica relacionats amb la defensa dels interessos comercials del sector exportador que limiten la seva capacitat exportadora, entre els quals caldria incloure els vinculats als procediments de defensa comercial.

Programa Innova Invest

Ordre ICT/1292/2021, de 15 de novembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions del "Programa Innova Invest" de ICEX España Exportació i Inversions, E.P.E., i es procedeix a la seva convocatòria l'any 2021, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Turismo

Plans de Sostenibilitat Turística en Destí

La Conferència Sectorial de Turisme ha aprovat, en la seva reunió del 21 de desembre de 2021, els 169 projectes beneficiaris de la I convocatòria extraordinària del programa de Plans de Sostenibilitat Turística en Destins, que es finança íntegrament amb els fons de recuperació Next Generation EU.

Dels plans seleccionats, 153 seran gestionats per entitats locals i 16 corresponen a accions de cohesió que desenvoluparan les Comunitats Autònomes, però que impactaran també en els destins. Aquestes actuacions sumen una inversió de 615 milions d'euros.

L'acord de la Conferència Sectorial s'ha publicat en el BOE del 29 de desembre de 2021.

El programa extraordinari de Plans de Sostenibilitat Turística en Destí comptava per a aquest 2021 amb un pressupost de 660 milions, que es completa amb els 45 milions reservats als plans que tenen com a element identificador actuacions relacionades amb la prioritat nacional d'enguany: els Camins de Santiago i la concreció dels quals figura en l'RD 1073/2021 de 7 de desembre.

El procediment de presentació i selecció de projectes beneficiaris d'aquest programa extraordinari de Plans de Sostenibilitat segueix les bases establertes en l'Estratègia de Sostenibilitat Turística en Destí, aprovada per unanimitat en la Conferència Sectorial de Turisme del 28 de juliol de 2021.

Estratègia de Sostenibilitat Turística en Destins [PDF] [6.2222 KB]

Experiències Turisme Espanya

Accés a tota la informació sobre la convocatòria d'Experiències Turisme Espanya.

Ajudes a la digitalització de plans i destinacions

Ajudes a la generació de coneixement científic aplicat al turisme:

Ordre ICT/1521/2021, de 30 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per al programa d'ajudes a organismes de recerca i de difusió de coneixements per a projectes de R+D per donar resposta als reptes de les destinacions turístiques, i s'aprova la convocatòria corresponent a l'exercici 2021, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Destinacions Turístiques Intel·ligents

Ordre ICT/1528/2021, de 30 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió d'ajudes per a la transformació digital i modernització de les entitats locals que formen part del Camí de Santiago, integrades en la Xarxa de Destinacions Turístiques Intel·ligents per al seu impuls i consolidació, cap a un model basat en la sostenibilitat mediambiental, socioeconòmica i territorial, i es procedeix a la convocatòria corresponent a l'exercici 2021, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Ordre ICT/1527/2021, de 30 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per al Programa d'ajudes per a la transformació digital i modernització de les entitats locals que formen part de la Xarxa de Destinacions Turístiques Intel·ligents, i es procedeix a la seva convocatòria corresponent a l'exercici 2021, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Projectes de digitalització de «última milla»

Accés a tota la informació sobre les Accés a tota la informació sobre les

Ordre ICT/1519/2021, de 30 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores d'ajudes per a projectes de digitalització de «última milla» en empreses del sector turístic i es procedeix a la seva convocatòria corresponent a l'any 2021, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Documentació

Preguntes Freqüent

Preguntes Freqüent

Bústia de Consultes

Bústia de Consultes

Enviï les seves consultes sobre el Pla de Recuperació a través del següent formulari