Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Plana

Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Plana, Espainia Puede, eta funtsezko tresna da Next Generation EU berreskuratze-funts europarrak garatzeko, eta Espainiako gertuko historia ekonomikoaren bultzadarik garrantzitsuena. Plana lehenengo gauzatze-fasean oinarritzen da, eta 2021-2023 aldiko inbertsioak eta erreformak zehazten ditu. 70.000 milioi euro inguru mobilizatuko ditu Berreskuratze eta Erresilientzia Mekanismoaren transferentzietatik indarberritzea bultzatzeko eta eragin kontrazikliko maximoa lortzeko.

Berreskuratze Planak Espainiako ekonomia modernizatzeko, hazkunde ekonomikoa berreskuratzeko eta enplegua sortzeko ibilbide-orria egituratzen du, COVID-19 krisiaren ondoren, baita etorkizuneko erronkei aurre egiteko herrialdea prestatzeko ere.

Deskargatu Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Plana [PDF]

Iruzurraren aurka borrokatzeko adierazpen instituzionala [PDF] [444 KB]

Iruzurraren aurkako neurrien plana, Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioarena [PDF] [4.5 MB]

Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioaren Iruzurraren Aurkako Batzordea sortzen duen eta horren osaera eta eginkizunak zehazten dituen uztailaren 10eko ICT/654/2022 Agindua (2022/7/14ko EAO)

Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioaren Etika eta Jokabide Kodea

Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planari buruzko informazio gehiago, PERTEei, deialdiei, kronogramari eta abarri buruzko informazioa barne.

Industria eta Ete

Enpresa Elkarte Berritzaileak sustatzeko diru-laguntzak

Urriaren 9ko Aginduaren laburpena argitaratzen da. Agindu horren bidez, Enpresa Elkarte Berritzaileak sustatzeko diru-laguntzen deialdia egiten da, 2021ari dagokien diru-laguntzak, Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren esparruan. Plan horren onuradunak uztailaren 30eko IET/1444/2014 Aginduak araututako erregistroan inskribatutako enpresa-elkarte berritzaileak eta horietako kideak dira. Informazio gehiago Ministerioaren Laguntza Atarian.

Enpresa-talde berritzaileak babesteko diru-laguntzak

Urriaren 9ko Aginduaren laburpena argitaratzen da. Horren bidez, 2021. urteko enpresa-elkarte berritzaileak babesteko diru-laguntzen deialdia egiten da, Berreskuratzeko, Eraldatzeko eta Erresilientziarako Planaren esparruan. Plan horren onuradunak uztailaren 30eko IET/1444/2014 Aginduak araututako Erregistroan inskribatutako enpresa-elkarte berritzaileak eta horietako kideak dira.

Informazio gehiago Ministerioaren Laguntzen Atarian.

Manufaktura-industriaren arloan ikerketa, garapen eta berrikuntzako industria-proiektuetarako laguntzak

Manufaktura-industriaren arloan ikerketa, garapen eta berrikuntzako industria-proiektuetarako laguntzak

Industria Konektatua 4.0 / ACTIVA Financiación ekimenari laguntzak

Industria Konektatua 4.0 / ACTIVA Financiación ekimenari laguntzak

Merkataritza

Merkatu jasangarrietarako laguntzak

Landa eremuetan merkataritza jarduerak babesteko laguntzak

Turismo eremuetan merkataritza jarduera indartzeko laguntzak

Merkatuak, hiriko merkataritzaguneak, merkataritza ez egonkorrak eta merkaturatze-kanal laburrak babesteko laguntzak

Atzerrian dauden Espainiako Merkataritza Ganbera Ofizialak eta Ganbera Federazioak indartzeko laguntza-lerroak 2021erako

2021/10/01eko Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioaren ICT/1096/2021 Aginduaren laburpena. Horren bidez, atzerrian dauden Espainiako Merkataritza Ganbera Ofizialak eta Ganbera Federazioak indartzeko laguntza-lerroen deialdia egin zen 2021erako.

(BOE», 249. zk., 2021eko urriaren 18koa)

Atzerrian dauden Espainiako Merkataritza Ganbera Ofizialak eta Ganbera Federazioak digitalizatzeko eta berritzeko laguntzen prozedura

Esportatzaileen elkarte eta federazioetan komunikazio eta zerbitzu telematikoen komunikazio-sistemak indartzeko laguntza lerroak 2021erako.

2021eko irailaren 24ko Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioaren ICT/1073/2021 Aginduaren laburpena; horren bidez, 2021. urterako deialdia egin zen, esportatzaileen elkarte eta federazioetan komunikazio-sistemak eta zerbitzu telematikoak indartzeko laguntza-lerroetarako.

(BOE», 243 zk., 2021eko urriaren 11koa).

Esportatzaileen elkarte edo federazioentzako eraldaketa digitalerako laguntzen prozedura.

Kanpoko merkatuak irekitzeko laguntza lerroak

Urriaren 7ko ICT/1116/2021 Agindua, kanpoko merkatuak irekitzeko laguntza lerroen oinarri arautzaileak ezarri eta 2021eko deialdia egiten duena.

Adierazpen Geografikoen Lerroari dagokion laguntza-eskaera eskuratzea. Eskaera horren helburua da aholkularitzari eta laguntza juridikoari ekitea, nekazaritzako elikagaien jabetza intelektualaren eskubideak (Jatorrizko Deitura Babestuak eta Adierazpen Geografiko Babestuak) babestu eta defendatzeko, baldin eta Europar Batasunak adierazpen geografikoak babesteko hitzarmenak sinatuta dituen hirugarren merkatuetan usurpatzen badira.

Esportatzaileen Lerroari dagokion laguntza-eskaera eskuratzea. Laguntza horien helburua da Espainiako produktuak eta enpresak hirugarren herrialdeetako merkatuetara sartzea sustatzea eta erraztea, eta horretarako, jarduera hauei lotutako kostuak finantzatuta:

  • Hirugarren herrialdeetako agintaritzek ikuskatze- eta auditoretza-bisita ofizialak egitea, Espainiako operadoreen establezimenduen errekonozimendua edo baliokidetasuna osasun edo fitosanitate baldintzen arabera lortzeko.
  • Hirugarren herrialdeek inportazio- edo merkaturatze-baldintzak betetzeari buruz Espainiako produktuei eskatutako nahitaezko ziurtagiriak lortzea.
  • Esportatzeko gaitasuna mugatzen duten sektore esportatzailearen interes komertzialen babesarekin zerikusia duten aholkularitza eta defentsa juridikoa; horien artean sartuko lirateke merkataritza babesteko prozedurei lotutakoak.
Programa Innova Invest

ICT/1292/2021 Agindua, azaroaren 15ekoa, ICEX España Exportación e Inversiones, EPEren "Innova Invest" programako diru-laguntzak emateko oinarri arautzaileak ezartzen dituena eta 2021ean deialdia egiten duena, Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren esparruan.

Turismoa

Helmugako Jasangarritasun Turistikoaren Planak

Turismoaren Konferentzia Sektorialak, 2021eko abenduaren 21eko bileran, onartu egin ditu Helmugetako Jasangarritasun Turistikoko Planen I. ezohiko deialdiaren onuradun izan diren 169 proiektuak. Next Generation EU berreskuratze-funtsekin finantzatzen da programa hori oso-osorik.

Hautatutako planetatik 153 toki-erakundeek kudeatuko dituzte, eta 16 autonomia-erkidegoek garatuko dituzten kohesio-ekintzei dagozkie, baina helmugetan ere eragina izango dute. Jarduera horiek 615 milioi euroko inbertsioa egiten dute.

Konferentzia Sektorialaren akordioa 2021eko abenduaren 29ko BOEn argitaratu da

Helmugako Turismo-iraunkortasuneko Planen ezohiko programak 660 milioiko aurrekontua zuen 2021erako, eta horren osagarri dira aurtengo lehentasun nazionalarekin zerikusia duten jarduerak (Done Jakue bideak) elementu identifikatzaile gisa dituzten planetarako gordetako 45 milioiak, abenduaren 7ko 1073/2021 Errege Dekretuan zehazten direnak.

Jasangarritasun Planen ezohiko programa honen proiektu onuradunak aurkezteko eta hautatzeko prozedurak Helburuko Jasangarritasun Turistikoaren Estrategian ezarritako oinarriei jarraitzen die. Estrategia hori aho batez onartu zen Turismoko Konferentzia Sektorialean, 2021eko uztailaren 28an.

Helmugen Jasangarritasun Turistikoaren Estrategia [PDF] [6.222 KB]

Espainiako Turismoaren esperientziak

Espainiako Turismo Esperientzien deialdiari buruzko informazio guztia eskuratzea.

Planak eta helmugak digitalizatzeko laguntzak

Turismoari aplikatutako ezagutza zientifikoa sortzeko laguntzak:

ICT/1521/2021 Agindua, abenduaren 30ekoa, turismo-helmugen erronkei erantzuteko I+G proiektuetarako ikerketa-erakundeei eta ezagutzen hedapenerako erakundeei laguntzak emateko programaren oinarri arautzaileak onartzen dituena eta 2021eko ekitaldiko deialdia onartzen duena, Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren esparruan.

Helmuga turistiko adimendunak

ICT/1528/2021 Agindua, abenduaren 30ekoaHonen bidez, Donejakue Bidea osatzen duten toki-entitateen eraldaketa digitalerako eta modernizaziorako laguntzak emateko oinarri arautzaileak onartzen dira. Erakunde horiek Helmuga Turistiko Adimendunen Sarean integratuta daude, ingurumenaren, gizartearen, ekonomiaren eta lurraldearen iraunkortasunean oinarritutako eredu baterantz bultzatzeko eta sendotzeko, eta 2021eko deialdia egiten da, Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren esparruan.

ICT/1527/2021 Agindua, abenduaren 30ekoa, turismo-helmuga adimendunen sarea osatzen duten toki-erakundeak digitalki eraldatzeko eta modernizatzeko laguntza-programaren oinarri arautzaileak onartu eta 2021eko ekitaldirako deialdia egiten duena, Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren esparruan.

«Azken milia» digitalizatzeko proiektuak

Azken miliako digitalizazio-proiektuetarako laguntzei buruzko informazio guztia

ICT/1519/2021 Agindua, abenduaren 30ekoa, turismo-sektoreko enpresetan «azken miliako» digitalizazio-proiektuetarako laguntzen oinarri arautzaileak onartu eta 2021eko deialdia egiten duena, Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren esparruan.

Dokumentazioa

Ohiko galderak

Ohiko galderak

Kontsulten postontzia

Kontsulten postontzia

Bidali zure Berreskuratze Planari buruzko kontsultak formulario honen bidez