El Ministeri en xarxes socials i blocs institucionals

Compartir

La presència del Ministeri i els seus organismes adscrits a les diferents xarxes socials està recollida en els perfils següents:

Twitter

Youtube

Facebook

Flickr

Blog

Blog de la Oficina Española de Patentes y Marcas sobre Propiedad Industrial (OEPM)