Accesibilitat

El Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme s'ha compromès a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

La present declaració d'accessibilitat s'aplica al lloc web www.mincotur.gob.es

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el RD 1112/2018 a causa de la manca de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels següents:

 1. Manca de conformitat amb el RD 1112/2018

  Podrien existir fallades puntuals d'edició en alguna pàgina web.

 2. Càrrega desproporcionada

  No aplica.

 3. El contingut no entra dins de l'àmbit de la legislació aplicable

  Podrien existir arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin íntegrament tots els requisits d'accessibilitat. Encara que s'ha procurat que la majoria d'ells sí ho compleixin.

  Continguts de tercers que no estan finançats ni desenvolupats per nosaltres ni estan sota el nostre control.

Preparació de la present declaració d'accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 5 novembre 2018.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme pel propi organisme.

Última revisió de la declaració: el 27 de juliol de 2020.

Observacions i dades de contacte

Si teniu alguna dificultat en l'accés a la informació inclosa en aquest lloc web, si us plau, contacteu amb nosaltres a través del formulari de contacte següent. Hi farem les millores necessàries tan aviat com sigui possible.

Les comunicacions seran rebudes i tractades per la Sotsdirecció General de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

Procediment d'aplicació

El procediment de reclamació recollit en l'article 13 del RD 1112/2018 entrarà en vigor el 20 de setembre de 2020.

Contingut opcional

Els llocs web de les administracions públiques tenen el deure de complir els criteris d'accessibilitat especificats a la norma UNE 139803:2012. Aquesta normativa fixa una sèrie de característiques que tot portal web ha de complir si vol ser accessible, considerant les excepcions del RD 1112/2018.

El Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme té com a objectiu principal que el seu lloc web sigui tot l'accessible i usable possible. Per això, s'ha dissenyat adaptant-se als estàndards i normatives vigents en relació a l'accessibilitat, complint amb tots els punts de verificació de prioritat 2 (AA) definits en l'especificació de Pautes d'Accessibilitat al Contingut a la Web (WCAG 2.1) per la Iniciativa d'Accessibilitat Web (WAI) del Consorci World Wide Web (W3C), per a això es realitzen revisions prèvies a cada publicació de nous continguts. En qualsevol cas, és possible que trobi alguna pàgina que no s'adapti al 100% a aquests estàndards, ja que algunes de les seccions contingudes al portal estan en procés d'adaptació i millora. Si vostè experimenta alguna dificultat en l'accés la informació continguda en est assetjo web, per favor, contacti amb nosaltres mitjançant el següent formulari de contacte. Realitzarem les millores necessàries com més aviat millor.

Cal tenir en compte que per dur a terme operacions amb signatura electrònica el navegador ha d'emprar javascript i els components clients de signatura electrònica necessaris.

Tecles d'accés ràpid

Si es prem una combinació de tecles determinada es pot accedir ràpidament a determinades pàgines o continguts de la pàgina.

 • Tecle S: Saltar navegació (anar directament a contingut)
 • Tecle 1: Pàgina d'inici
 • Tecle 3: Mapa Web
 • Tecle 4: Cerca
 • Tecle 5: Contactar
 • Tecle 6: Atenció al ciutadà
 • Tecle 7: Sede Electrónica del ministeri
 • Tecle 0: Accessibilitat

Segons el navegador que feu servir, el procediment és diferent. A continuació expliquem el funcionament per als navegadors més habituals.

 • Internet Explorer: Alt + tecle + Intro
 • Mozilla, Firefox i Chrome: Alt + tecle (en Firefox 2: Alt + Majúscula + tecle)
 • Opera: Majúscula + Esc + tecle
 • Safari: Cmd + tecle

Mida del text

Si voleu canviar la mida del text d'aquest lloc web, en el mateix navegador, al menú “Veure”, opció “Mida del text”, podeu augmentar o reduir la mida de les lletres.

Data última Revisió

Darrera Revisió del lloc web: 27/07/2020.

L'accessibilitat de les pàgines d'aquest lloc es revisa prèviament a la seva publicació.