Política de Cookies

El Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme informa sobre l'ús de les cookies a les seves pàgines web..

Les cookies són arxius que es poden descarregar en el seu equip a través de les pàgines web. Són eines que tenen un paper essencial per a la prestació de nombrosos serveis de la societat de la informació. Entre uns altres, permeten a una pàgina web emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d'un usuari o del seu equip i, depenent de la informació obtinguda, es poden utilitzar per reconèixer a l'usuari i millorar el servei ofert.

Tipus de cookies

Segons qui sigui l'entitat que gestioni el domini des d'on s'envien les cookies i tracti les dades que s'obtinguin es poden distingir dos tipus: cookies pròpies i cookies de tercers .

Existeix també una segona classificació segons el termini de temps que romanen emmagatzemades en el navegador del client, podent tractar-se de cookies de sessió o cookies persistents .

Finalment, existeix una altra classificació amb cinc tipus de cookies segons la finalitat per la qual es tractin les dades obtingudes: cookies tècniques, cookies de personalització, cookies d'anàlisi, cookies publicitàries i cookies de publicitat comportamental.

Per a més informació referent a això pot consultar la Guia sobre l'ús de les cookies de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades

Cookies utilitzades a la web

A continuació s'identifiquen les cookies que estan sent utilitzades en aquest portal així com la seva tipologia i funció:

La pàgina web del Ministeri utilitza Google Analytics, un servei d'analítica web desenvolupada per Google, que permet el mesurament i anàlisi de la navegació a les pàgines web. En el seu navegador podrà observar  4 cookies d'aquest servei . Segons la tipologia anterior es tracta de cookies pròpies, de sessió i d'anàlisi. Pot trobar més informació sobre aquest tema i inhabilitar l'ús d'aquestes cookies en aquesta pàgina.

A través de l'analítica web s'obté informació relativa al nombre d'usuaris que accedeixen a la web, el nombre de pàgines vistes, la freqüència i repetició de les visites, la seva durada, el navegador utilitzat, l'operador que presta el servei, l'idioma, el terminal que utilitza, o la ciutat a la qual està assignada la seva adreça IP. Informació que possibilita un millor i més apropiat servei per part d'aquest portal.

Una altra de les cookies que es descarreguen és una cookie de tipus tècnic denominada ASP.NET_SessionId . Aquesta cookie permet emmagatzemar un identificador únic per sessió a través del que és possible vincular dades necessàries per possibilitar la navegació en curs.

Finalment, es descarrega una cookie de tipus tècnic denominada cookies_policy , pròpia, de tipus tècnic i de sessió. Gestiona el consentiment de l'usuari per a l'ús de les cookies a la pàgina web, amb l'objecte de recordar aquells usuaris que les han acceptat i aquells que no, de manera que als primers no se'ls mostri informació en la part superior de la pàgina sobre aquest tema.

Acceptació de la Política de cookies

El Ministeri assumeix que vostè accepta l'ús de cookies. No obstant això, mostra informació sobre la seva Política de cookies en la part superior de qualsevol pàgina del portal amb cada inici de sessió amb l'objecte que vostè sigui conscient.

Davant aquesta informació és possible dur a terme les següents accions:

  • Acceptar cookies. No es tornarà a visualitzar aquest avís en accedir a qualsevol pàgina del portal durant la present sessió.
  • Tancar. S'oculta l'avís a la present pàgina.
  • Modificar la seva configuració.Podrà obtenir més informació sobre què són les cookies, conèixer la Política de cookies del Ministeri i modificar la configuració del seu navegador.

Com modificar la configuració de les cookies

Vostè pot restringir, bloquejar o esborrar les cookies del Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital o qualsevol altra pàgina web, utilitzant el seu navegador. En cada navegador l'operativa és diferent, la funció de 'Ajuda' li mostrarà com fer-ho.

A més, també pot gestionar el magatzem de cookies en el seu navegador a través d'eines com les següents:

 

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo informa acerca del uso de las cookies en sus páginas web.

Las cookies son archivos que se pueden descargar en su equipo a través de las páginas web. Son herramientas que tienen un papel esencial para la prestación de numerosos servicios de la sociedad de la información. Entre otros, permiten a una página web almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información obtenida, se pueden utilizar para reconocer al usuario y mejorar el servicio ofrecido.

Tipos de cookies

Según quien sea la entidad que gestione el dominio desde donde se envían las cookies y trate los datos que se obtengan se pueden distinguir dos tipos: cookies propias y cookies de terceros .

Existe también una segunda clasificación según el plazo de tiempo que permanecen almacenadas en el navegador del cliente, pudiendo tratarse de cookies de sesión o cookies persistentes .

Por último, existe otra clasificación con cinco tipos de cookies según la finalidad para la que se traten los datos obtenidos: cookies técnicas, cookies de personalización, cookies de análisis, cookies publicitarias y cookies de publicidad comportamental .

Para más información a este respecto puede consultar la Guía sobre el uso de las cookies de la Agencia Española de Protección de Datos

Cookies utilizadas en la web

A continuación se identifican las cookies que están siendo utilizadas en este portal así como su tipología y función:

La página web del Ministerio utiliza Google Analytics, un servicio de analítica web desarrollada por Google, que permite la medición y análisis de la navegación en las páginas web. En su navegador podrá observar  4 cookies de este servicio . Según la tipología anterior se trata de cookies propias, de sesión y de análisis. Puede encontrar más información al respecto e inhabilitar el uso de estas cookies en esta página.

A través de la analítica web se obtiene información relativa al número de usuarios que acceden a la web, el número de páginas vistas, la frecuencia y repetición de las visitas, su duración, el navegador utilizado, el operador que presta el servicio, el idioma, el terminal que utiliza, o la ciudad a la que está asignada su dirección IP. Información que posibilita un mejor y más apropiado servicio por parte de este portal.

Otra de las cookies que se descargan es una cookie de tipo técnico denominada ASP.NET_SessionId . Esta cookie permite almacenar un identificador único por sesión a través del que es posible vincular datos necesarios para posibilitar la navegación en curso.

Por último, se descarga una cookie de tipo técnico denominada cookies_policy , propia, de tipo técnico y de sesión. Gestiona el consentimiento del usuario para el uso de las cookies en la página web, con el objeto de recordar aquellos usuarios que las han aceptado y aquellos que no, de modo que a los primeros no se les muestre información en la parte superior de la página al respecto.

Aceptación de la Política de cookies

El Ministerio asume que usted acepta el uso de cookies. No obstante, muestra información sobre su Política de cookies en la parte superior de cualquier página del portal con cada inicio de sesión con el objeto de que usted sea consciente.

Ante esta información es posible llevar a cabo las siguientes acciones:

  • Aceptar cookies. No se volverá a visualizar este aviso al acceder a cualquier página del portal durante la presente sesión.
  • Cerrar. Se oculta el aviso en la presente página.
  • Modificar su configuración. Podrá obtener más información sobre qué son las cookies, conocer la Política de cookies del Ministerio y modificar la configuración de su navegador.

Cómo modificar la configuración de las cookies

Usted puede restringir, bloquear o borrar las cookies del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo o cualquier otra página web, utilizando su navegador. En cada navegador la operativa es diferente, la función de 'Ayuda' le mostrará cómo hacerlo.

Además, también puede gestionar el almacén de cookies en su navegador a través de herramientas como las siguientes: