Atenció al ciutadà

A causa de la situació ocasionada per l'evolució del COVID-19, amb caràcter temporal, les sol·licituds d'informació s'atendran, exclusivament per telèfon o mitjançant el Formulari de consulta.
El Registre de Certificat Digital de Persona Física només es prestarà de dilluns a dijous, l'aplicació Reserva Cita Prèvia

Informació general

C/ Panamá, 1 - 28046 Madrid, España

Teléfon: +34 913 494 640

Canal d'atenció exclusiu per a persones amb discapacitat auditiva.

Calendari de dies inhàbils 2020

Correcció d'errors

Altres serveis d'atenció al ciutadà

Queixes i suggeriments
El procediment de Queixes i Suggeriments és aplicable exclusivament a les manifestacions d'insatisfacció dels ciutadans amb els serveis prestats pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.Més informació sobre queixes i suggeriments.
Registres
Cartes de serveis

Les cartes de serveis són l'instrument a través del com els òrgans, organismes i entitats de l'Administració General de l'Estat informen als ciutadans i usuaris sobre els serveis que tenen encomanats, sobre els drets que els assisteixen en relació amb aquells i sobre els compromisos de qualitat en la seva prestació.