Novetats

 • Extracte de l'Ordre ICT/1519/2021, de 30 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores d'ajudes per a projectes de digitalització de «última milla» en empreses del sector turístic i es procedeix a la seva convocatòria corresponent a l'any 2021
 • S'informa que s'han aprovat les següents modificacions que afecten l'Ordre ICT/1524/2021, de 30 de desembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes per al Programa "Experiències Turisme Espanya", i s'aprova la seva convocatòria per a l'exercici 2021, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
 • Ordre ICT/209/2022, de 17 de març, per la qual s'efectua la convocatòria corresponent a l'any 2022, i es modifica l'Ordre ICT/1466/2021, de 23 de desembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes a actuacions integrals de la cadena industrial del vehicle elèctric i connectat dins del Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica en el sector del Vehicle Elèctric i Connectat (PERTE VEC), en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
 • El Govern aprova el PERTE per impulsar la competitivitat, la sostenibilitat i la traçabilitat del sector agroalimentari.
 • Ordre ICT/1528/2021, de 30 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió d'ajudes per a la transformació digital i modernització de les entitats locals que formen part del Camí de Santiago, integrades en la Xarxa de Destinacions Turístiques Intel·ligents per al seu impuls i consolidació, cap a un model basat en la sostenibilitat mediambiental, socioeconòmica i territorial, i es procedeix a la convocatòria corresponent a l'exercici 2021, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
 • El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat les bases reguladores per al Programa d'ajudes per a la transformació digital i modernització de les entitats locals que formen part de la Xarxa de Destinacions Turístiques Intel·ligents.
 • El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat l'ordre de bases que regularan la concessió d'una primera convocatòria d'ajudes per intensificar la digitalització de les empreses del sector turístic, amb un pressupost de 25 milions d'euros dirigit al desenvolupament i implantació de projectes tecnològics singulars i transformadors. Aquesta línia d'ajudes del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme forma part del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat amb fons europeus.
 • El Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme llança un nou programa d'ajudes dirigit a promoure la generació de coneixement científic aplicat al turisme i, especialment, a la cerca de solucions als principals reptes mediambientals, econòmics i tecnològics als quals s'enfronten les destinacions turístiques a Espanya, amb la finalitat de millorar la seva capacitat competitiva i resiliència a llarg termini.
 • Mincotur ha llançat la primera convocatòria del Programa Experiències Turisme Espanya dotada amb 26 milions d'euros que seran finançats amb els fons Next Generation EU que el seu objectiu és incrementar i millorar les experiències que componen l'oferta turística d'Espanya. Se cerca impulsar iniciatives innovadores i transformadores d'experiències d'àmbit nacional o en, almenys, tres Comunitats Autònomes, amb la finalitat de facilitar la seva promoció en mercats internacionals.
 • Resolució de 23 de desembre de 2021, de la Secretaria d'Estat de Turisme, per la qual es publica l'Acord de la Conferència Sectorial de Turisme, pel qual es fixen els criteris de distribució, així com el repartiment resultant per a les comunitats autònomes, del crèdit destinat al finançament d'actuacions d'inversió per part d'entitats locals en el marc del Component 14 Inversió 1 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
 • El dia 25 de novembre de 2021 es publica en el BOE l'Ordre ICT/1292/2021, de 15 de novembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions del "Programa Innova Invest" de ICEX España Exportació i Inversions, E.P.E., i es procedeix a la seva convocatòria l'any 2021, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
 • Es publica l'extracte de l'Ordre ICT/1116/2021, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les línies d'ajudes per a l'obertura de mercats exteriors i es procedeix a la seva convocatòria l'any 2021
 • Ajudes a mercats sostenibles
 • Convocatòria Extraordinària de Planes de Sostenibilitat
 • Segon avís públic de presentació de Manifestacions d'Interès (MDI) per participar en el 2n projecte europeu sobre microelectrònica i les tecnologies de la comunicació sota el mecanisme Projectes Importants d'Interès Comú Europeu (IPCEI)
 • La Comissió Europea aprova el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'Espanya