Estadístiques i informes

Principals indicadors conjunturals

Data última modificació 4/1/2022

Taxa de variació interanual en %
Indicadors Data Anterior Últim Acumulat des de gener
Índex de Producció Industrial cvec (IPI) Oct. 2021 0,40 -0,90 8,00
Índex de Xifra de Negocis cvec (ICN) Oct. 2021 11,40 10,30 15,80
Índex de Xifra de Negocis deflactado i cvec Oct. 2021 -1,30 -4,10 6,60
Valor Afegit Brut Industrial (Volum) TIII 2021 23,50 0,10 6,80
Afiliats S. S. Indústria (mitjana mensual; inclou energia) Nov. 2021 2,10 2,40 1,30
Índex de Preus Industrials (IPRI) Nov. 2021 32,00 33,20 15,70
Entrada de Turistes (FRONTUR) (nivell en Milions de turistes) Oct. 2021 4,70 5,10 24,80
Gasto total turistes (EGATUR) (nivell en Milions d'euros) Oct. 2021 5.040,90 5.587,50 27.526,20
Afiliats S. S. Turisme (dades de finalització de mes) Nov. 2021 10,90 11,30 0,30
Pernoctación en hotels (nivell en Milions de pernoctación) Nov. 2021 23,90 14,90 159,00
Importacions de béns Oct. 2021 24,20 23,70 22,10
Exportacions de béns Oct. 2021 21,90 13,60 21,10
Saldo Comercial (nivell en Milions d'euros) Oct. 2021 -2.396,20 -3.361,40 -16.628,90
Índex de Preus de Consum (IPC) Nov. 2021 5,40 5,50 2,80

Fuentes: Institut Nacional d'Estadística, Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, Ministeri de Treball i Economia Social, Xarxa Elèctrica Espanyola i Corporació de Reserves Estratègiques de Productes Petrolífers.

Està disponible el Quadre resum d'indicadors en format PDF [100,97 KB], ODS [120,86 KB] i XLSX [1,41 KB].

Podeu consultar la Base de dades de sèries a BADASE.