El Ministeri en xarxes socials i blocs institucionals

La presència del Ministeri i els seus organismes adscrits a les diferents xarxes socials està recollida en els perfils següents:

Twitter

Youtube

Facebook

Flickr

Blog

Blog de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques sobre Propietat Industrial (OEPM)