Estadísticas e informes

Principais indicadores conxunturais

Data última modificación 04/01/2022

Taxa de variación interanual en %
Indicadores Data Anterior Último Acumulado desde xaneiro
Índice de Producción Industrial cvec (IPI) Oct. 2021 0,40 -0,90 8,00
Índice de Cifra de Negocios cvec (ICN) Oct. 2021 11,43 10,33 15,83
Índice de Cifra de Negocios deflactado e cvec Oct. 2021 -1,30 -4,10 6,60
Valor Engadido Bruto Industrial (Volume) TIII 2021 23,50 0,10 6,80
Afiliados S.S. Industria (media mensual; inclúe enerxía) Nov. 2021 2,10 2,40 1,30
Índice de Prezos Industriais (IPRI) Nov. 2021 32,00 33,20 15,70
Entrada de Turistas (FRONTUR) (nivel en Millóns de turistas) Oct. 2021 4,70 5,10 24,80
Gasto total turistas (EGATUR) (nivel en Millóns de euros) Oct. 2021 5.040,90 5.587,50 27.526,20
Afiliados S.S. Turismo (datos de fin de mes) Nov. 2021 10,90 11,30 0,30
Pernoctaciones en hoteis (nivel en Millóns de pernoctaciones) Nov. 2021 23,90 14,90 159,00
Importacións de bens Oct. 2021 24,20 23,70 22,10
Exportacións de bens Oct. 2021 21,90 13,60 21,10
Saldo Comercial (nivel en Millóns de euros) Oct. 2021 -2.396,20 -3.361,40 -16.628,90
Índice de Prezos de Consumo (IPC) Nov. 2021 5,40 5,50 2,80

Fontes: Instituto Nacional de Estatística, Ministerio de Industria, Comercio e Turismo, Ministerio de Traballo e Economía Social, Rede Eléctrica Española e Corporación de Reservas Estratéxicas de Produtos Petrolíferos.

Está dispoñible o Cadro resumen de indicadores en formato PDF [100,97 KB], ODS [120,86 KB] e XLSX [1,41 KB].

Pode consultar a Base de datos de series en BADASE.