O Ministerio en redes sociais e blogs institucionais

A presenza do Ministerio e os organismos adscritos a este nas distintas redes sociais está recollida nos seguintes perfís:

Twitter

Youtube

Facebook

Flickr

Blog

Blogue da Oficina Española de Patentes e Marcas sobre Propiedade Industrial (OEPM)