Enquisa de Conxuntura do Sector da Construción

O Ministerio de Industria, Comercio e Turismo a través da Subdirección Xeral de Estudos, Análises e Plans de Actuación dependente orgánicamente da Secretaría Xeral Técnica é responsable da realización da enquisa de conxuntura do sector da Construción incluída dentro do Plan Estatístico Nacional.

Ademais colaboramos como “Partner Institute” co Programa Harmonizado da Unión Europea de enquisas a empresas e consumidores. Iso implica que a enquisa leva a cabo conforme a un enfoque metodolóxico amplo común, un calendario común e un conxunto común de preguntas, de tipo basicamente cualitativo.

Con iso preténdese solicitar información sobre a situación actual das empresas e sobre os seus plans e expectativas para o futuro próximo para posteriormente agregala e así construír os indicadores de confianza do sector. O obxectivo final é a obtención con frecuencia mensual dun Índice de Sentimento Económico para a economía no seu conxunto.

Móstrase a continuación o calendario de realización da devandita enquisa así como un dossier mensual cunha análise dos resultados.