Atencion ao cidadáns

Debido á situación ocasionada pola evolución do COVID-19, con carácter temporal, as solicitudes de información atenderanse, exclusivamente, a través do Formulario de solicitude.

Información xeral:

C. Panamá, 1 - 28046 Madrid, España.

Teléfono: +34 913 494 640

Canle de atención exclusivo para persoas con discapacidade auditiva.

Calendario de días inhábiles 2020

Corrección de erros

Outros servizos de atención ao cidadán

Queixas e suxestións
O procedemento de Queixas e Suxestións é de aplicación exclusivamente ás manifestacións de insatisfacción dos cidadáns cos servizos prestados polo Ministerio de Industria, Comercio e Turismo. Máis información sobre queixas e suxestións.
Rexistros
Cartas de servizos

As cartas de servizos son o instrumento a través do cal os órganos, organismos e entidades da Administración Xeral do Estado informan os cidadáns e usuarios sobre os servizos que teñen encomendados, sobre os dereitos que lles asisten en relación con aqueles e sobre os compromisos de calidade na súa prestación.