Atención ao cidadán

Contacto

Información administrativa

As solicitudes de información atenderanse, exclusivamente por teléfono +34 913 494 640 ou a través de Formulario de solicitude

Información xeral

C/ Panamá, 1 - 28046 Madrid, España Se queres podes pedir cita en Teléfono: +34 913 494 640

Horario

De luns a venres, de 9 a 17,30h

Horario 16 xuño a 15 setembro

De luns a venres, de 8 a 15h

Canle de atención exclusivo para persoas con discapacidade auditiva

Acreditación presencial dos usuarios de certificados electrónicos

O servizo de acreditación presencial dos usuarios de certificados electrónicos prestarase de luns a venres, previa solicitude de cita previa a través da aplicación de Cita Anticipada. Reserva Cita Previa. Debes ir con código de solicitude de certificado. (Máis información).

Calendario de días inhábiles 2023

Calendario de días inhábiles 2024

Outros servizos de atención ao cidadán

Queixas e suxestións
O procedemento de Queixas e Suxestións é de aplicación exclusivamente ás manifestacións de insatisfacción dos cidadáns cos servizos prestados polo Ministerio de Industria, Comercio e Turismo. Máis información sobre queixas e suxestións.
Solicitudes de información accesible e queixas en materia de accesibilidade web
Solicitude de formatos accesibles de información que non cumpran cos requisitos de accesibilidade por estar excluída ou exenta por carga desproporcionada; ou formular unha queixa por incumprimento dos requisitos de accesibilidade. - Prazo de resolución 20 Día/s hábil/es - Lugar Presentación: Presencial e/ou electrónica, en función do regulado ao respecto na Lei 23/2015 do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. - Páxina de tramitación electrónica. - Formulario. Normativa Básica: Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público.
Rexistros
Cartas de servizos

As cartas de servizos son o instrumento a través do cal os órganos, organismos e entidades da Administración Xeral do Estado informan os cidadáns e usuarios sobre os servizos que teñen encomendados, sobre os dereitos que lles asisten en relación con aqueles e sobre os compromisos de calidade na súa prestación.