Atencion ao cidadáns

Compartir

Contacto

Información xeral:

+34 913 494 640

Horario:

De luns a venres de 9:00 a 17:30 horas. Sábados de 9:00 a 14:00 horas.

Do 16 de xuño ao 15 de setembro

De luns a venres de 8:00 a 15:00. Sábados de 9:00 a 14:00 horas (agosto, pechado).

Horario acreditación usuarios de firma electrónica De luns a venres de 9:00 a 14:00 horas.

Calendario de días inhábiles 2020

Corrección de erros

C. Panamá, 1 - 28046 Madrid, España.

Formulario de consulta

Canle de atención exclusivo para persoas con discapacidade auditiva.

Outros servizos de atención ao cidadán

Queixas e suxestións
O procedemento de Queixas e Suxestións é de aplicación exclusivamente ás manifestacións de insatisfacción dos cidadáns cos servizos prestados polo Ministerio de Industria, Comercio e Turismo. Máis información.
Rexistros
 • Rexistro Xeral

  Pº Castellana, 162, 28046 Madrid

  Horario

  De luns a venres de 9:00 a 17:30. Sábados de 9:00 a 14:00

  Do 16 de xuño ao 15 de setembro luns a venres de 8:00 a 15:00. Sábados de 9:00 a 14:00

 • Rexistro de usuarios asina electrónica

  C/ Panamá, 1, 28046 Madrid

  Horario

  De luns a venres de 9:00 a 14:00

Cartas de servizos

As cartas de servizos son o instrumento a través do cal os órganos, organismos e entidades da Administración Xeral do Estado informan os cidadáns e usuarios sobre os servizos que teñen encomendados, sobre os dereitos que lles asisten en relación con aqueles e sobre os compromisos de calidade na súa prestación.