Atención ao cidadán

Contacto

Información administrativa

Debido á situación ocasionada po la evolución do COVID-19, con carácter temporal, as solicitudes de información atenderanse, exclusivamente por teléfono ou a través de Formulario de solicitude.

Cita previa para a atención presencial: +34 913 494 640.

Información xeral

C/ Panamá, 1 - 28046 Madrid, España

Teléfono: +34 913 494 640

Horario

De luns a venres, de 9 a 17,30h

Horario 16 xuño a 15 setembro

De luns a venres, de 8 a 15h

Canle de atención exclusivo para persoas con discapacidade auditiva.

Acreditación presencial dos usuarios de certificados electrónicos

O servizo de acreditación presencial dos usuarios de certificados electrónicos prestarase de luns a venres, previa solicitude de cita previa a través da aplicación de Cita Anticipada. Reserva Cita Previa, cun máximo de seis semanas de antelación.

Calendario de días inhábiles 2022

Outros servizos de atención ao cidadán

Queixas e suxestións
O procedemento de Queixas e Suxestións é de aplicación exclusivamente ás manifestacións de insatisfacción dos cidadáns cos servizos prestados polo Ministerio de Industria, Comercio e Turismo. Máis información sobre queixas e suxestións.
Solicitudes de información accesible e queixas en materia de accesibilidade web
Solicitude de formatos accesibles de información que non cumpran cos requisitos de accesibilidade por estar excluída ou exenta por carga desproporcionada; ou formular unha queixa por incumprimento dos requisitos de accesibilidade.
- Prazo de resolución 20 Día/s hábil/es
- Lugar Presentación: Presencial e/ou electrónica, en función do regulado ao respecto na Lei 23/2015 do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.
- Páxina de tramitación electrónica.
- Formulario.
Normativa Básica: Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público.
Rexistros
Cartas de servizos

As cartas de servizos son o instrumento a través do cal os órganos, organismos e entidades da Administración Xeral do Estado informan os cidadáns e usuarios sobre os servizos que teñen encomendados, sobre os dereitos que lles asisten en relación con aqueles e sobre os compromisos de calidade na súa prestación.