Atencion ao cidadáns

Contacto

Información xeral:

+34 913 494 640

Horario:

Debido á situación ocasionada pola evolución do COVID-19, con carácter temporal, as solicitudes de información atenderanse, exclusivamente, a través do Formulario de consulta.

De luns a venres de 9:00 a 17:30 horas.

Sábados de 9:00 a 14:00 horas.

Do 16 de xuño ao 15 de setembro

De luns a venres de 8:00 a 15:00.

Sábados de 9:00 a 14:00 horas (agosto, pechado).

Calendario de días inhábiles 2020

Corrección de erros

C. Panamá, 1 - 28046 Madrid, España.

Formulario de consulta

Canle de atención exclusivo para persoas con discapacidade auditiva.

Outros servizos de atención ao cidadán

Queixas e suxestións
O procedemento de Queixas e Suxestións é de aplicación exclusivamente ás manifestacións de insatisfacción dos cidadáns cos servizos prestados polo Ministerio de Industria, Comercio e Turismo. Máis información.
Rexistros
  • Rexistro Xeral
  • Pº Castellana, 162, 28046 Madrid

  • Horario
  • Debido á situación ocasionada pola evolución do COVID-19, o Rexistro permanecerá pechado os sábados ata que remitan as circunstancias actuais.

    De luns a venres de 9:00 a 17:30. Sábados de 9:00 a 14:00

  • Do 16 de xuño ao 15 de setembro.
  • De luns a venres de 8:00 a 15:00. Sábados de 9:00 a 14:00

Cartas de servizos

As cartas de servizos son o instrumento a través do cal os órganos, organismos e entidades da Administración Xeral do Estado informan os cidadáns e usuarios sobre os servizos que teñen encomendados, sobre os dereitos que lles asisten en relación con aqueles e sobre os compromisos de calidade na súa prestación.