Atencion ao cidadáns

Debido á situación ocasionada po la evolución do COVID-19, con carácter temporal, as solicitudes de información atenderanse, exclusivamente por teléfono ou a través de Formulario de solicitude.
Cita previa para a atención presencial: +34 913 494 640
El Rexistro de Certificado dixital de Persoa Física só se prestará de luns a xoves, previa petición de cita a través da aplicación Reserva Cita Previa

Información xeral:

C/ Panamá, 1 - 28046 Madrid, España

Teléfono: +34 913 494 640

Canle de atención exclusivo para persoas con discapacidade auditiva.

Calendario de días inhábiles 2021

Outros servizos de atención ao cidadán

Queixas e suxestións
O procedemento de Queixas e Suxestións é de aplicación exclusivamente ás manifestacións de insatisfacción dos cidadáns cos servizos prestados polo Ministerio de Industria, Comercio e Turismo. Máis información sobre queixas e suxestións.
Solicitudes de información accesible e queixas en materia de accesibilidade web
Solicitude de formatos accesibles de información que non cumpran cos requisitos de accesibilidade por estar excluída ou exenta por carga desproporcionada; ou formular unha queixa por incumprimento dos requisitos de accesibilidade.
- Prazo de resolución 20 Día/s hábil/es
- Lugar Presentación: Presencial e/ou electrónica, en función do regulado ao respecto na Lei 23/2015 do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.
- Páxina de tramitación electrónica.
- Formulario.
Normativa Básica: Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público.
Rexistros
Cartas de servizos

As cartas de servizos son o instrumento a través do cal os órganos, organismos e entidades da Administración Xeral do Estado informan os cidadáns e usuarios sobre os servizos que teñen encomendados, sobre os dereitos que lles asisten en relación con aqueles e sobre os compromisos de calidade na súa prestación.