Organigrama de la Sotssecretaria d'Indústria, Comerç i Turisme

Sotssecretaria d'Indústria, Comerç i Turisme

Sr. Pablo Garde Lobo Currículum vitae

 • Gabinet Tècnic

  Sr. Tomás Moreno Bueno

 • S.G d'Oficialía Major i Administració Financera

  Sra. M. Teresa González Limón

 • S.G. de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions

  Sr. Carlos Antero Maza Frechín

 • Oficina Pressupostària

  Sra. Teresa Aznar Almazán

 • S.G. de la Inspecció General de Serveis i Relació amb els Ciutadans

   

 • S.G. de Planificació i Gestió de Recursos Humans

  Sra. Nieves Aliagas Gil

 • Intervenció Delegada

  Sra. Elena Rodríguez Raso

 • Advocacia de l'Estat en el Departament

  Sr. Óscar Saenz de Santamaría Gómez-Mampaso

 • Secretaria General Tècnica

  Sra. Nuria García González

  • Sotssecretaria General Tècnica

   Sr. Sergio Luis Doncel Núñez

  • S.G. de Desenvolupament Normatiu, Informes i Publicacions

   Sr. Borja Álvarez Rubio

  • S.G. de Recursos, Reclamacions i Relacions amb l'Administració de Justícia

   Sra. María Josefa Fernández Pérez

  • S.G. de Relacions Internacionals i Cooperació

   Sr. Pedro Medina Asensio

  • S.G. d'Estudis, Anàlisis i Planes d'Actuació

   Sr. Javier Agustín Muñoz Carabias