Gabinet de premsa

Actualitat

Relació de serveis disponibles

 • Atenció al ciutadà

  Informació de caràcter general, com contactar i queixes i suggeriments.

 • Ajudes, beques i premis

  Planes estratègics de subvencions, al portal d'ajudes, beques i premis convocats en l'àmbit de les competències del Ministeri.

 • Licitacions

  Accés a la plataforma de contractació del sector públic.

 • Ocupació

  Processos selectius i convocatòries de llocs de treball en el Ministeri i Organismes depenents.

 • Documentació i publicacions

  Accés a les publicacions periòdiques editades pel Ministeri d'Indústria Comercio i Turisme i informació de fons i serveis oferts per la seva Biblioteca.