Escala de titulados superiores de O.O.A.A. do MITC. Especialidade en Propiedade Industrial