Escala de Titulats Superiors de OO.AA. de MITC. Especialitat de propietat industrial