Rexistro de actividades de tratamento de datos persoais

Datos de contacto do Delegado de Protección de Datos competente para este rexistro: Subsecretaría do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo. Paseo da Castelá 160. 28071. Madrid. E-mail: dpd@mincotur.es

Nomeamento: Resolución de 15 de outubro de 2018 da Subsecretaría pola que se nomea ao Delegado de Protección de Datos [PDF] [481.46 kB] do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo

Neste rexistro incorpóranse os tratamentos dos órganos superiores e organismos autónomos do departamento: