Rexistro de actividades de tratamento de datos persoais

Datos de contacto do Delegado de Protección de Datos competente para este rexistro: Subsecretaría do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo. Paseo da Castelá 160. 28071. Madrid. E-mail: dpd@mincotur.es

Neste rexistro incorpóranse os tratamentos dos órganos superiores e organismos autónomos do departamento: