Erregistroentzako Laguntza Bulegoa - Erregistro orokorra

Urriaren 1etik abenduaren 31ra bitartean, 09:00etatik 17:30era etenik gabe astelehenetik ostiralera, MINCOTUR Erregistro Orokorrak zerbitzua emango du bai aurrez aurre bai eskaeran eskaera baten bidez Liburua Hitzordua 39/2015 Legearen 14.2 artikuluaren arabera, paperezko formatuan dagoen dokumentazioa pertsona fisikoek bakarrik eman dezakete. Erregistro Elektronikoak ohiko baldintzetan funtzionatzen jarraituko du.

Erregistro orokorra

Pº Castellana, 162, 28046 Madrid

Teléfono: 91 349 24 31

Email: registro@mincotur.es

Erregistro elektronikoa egiteaz gain, 39/2015 Legearen 14.2 artikuluan jasotzen ez diren kasuetarako soilik, paperean grabatu beharreko dokumentazioa erregistroaren helbidera bidali daiteke.

Idazkiak eta komunikazioak aurkeztea Ministerioaren erregistroetan.

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 14.2 artikuluan ezarritakoa betetzeko, Idazkariordetzaren Jarraibidea argitaratu da, honako jarraibide hauek ematen dituena:

Lehenengoa. Ministerio honen erregistroetan ezin izango dira onartu edo jaso 39/2015 Legearen 14.2 artikuluan aipatzen diren pertsona eta erakundeen paperezko idazki, eskaera eta komunikazioak.

Bigarrena. Artikulu horretan aipatutako pertsona fisiko edo juridikoren batek paperezko eskabidea, idazkia edo dokumentazioa aurkezten badu, dela aurrez aurre, dela postaz, aurkezpena bitarteko elektronikoen bidez egin behar dela jakinaraziko zaio. Kasu horretan, aurkezpen-datatzat joko da aurkezpen hori bitarteko elektroniko horien bidez egin den eguna, 39/2015 Legearen 68.4 artikuluan ezarritakoaren arabera. Idazki horiek Erregistro Elektronikoaren webgunean aurkeztu behar dira.

Hirugarrena. "Ordezkari" gisa jarduten duten eta 39/2015 Legearen 14.2 artikuluko kasuren batean sartuta ez dauden pertsona fisikoek idazkiak, eskaerak eta komunikazioak paperezko euskarrian aurkezten badituzte, ordezkaritza zuzenbidean baliozkoak diren bitartekoen bidez egiaztatu beharko da (notario-ahalordea edo ordezkariaren eta ordezkatuaren identifikazioa eta sinadura duen dokumentua).

Idazkariordetzaren instrukzioa Erregistro Orokorrari buruz [PDF] [595KB]