Irisgarritasuna

 Administrazio publikoen webguneek UNE 139803:2012 arauak jasotako irisgarritasun irizpideak bete behar dituzte. Araudi honek zehazten ditu edozein web atarik, irisgarri izateko, bete beharreko ezaugarriak. Gainera, egun Espainian indarrean dagoen IKTen Irisgarritasun Ziurtagiria ere araudi honetan oinarritzen da (web irisgarritasuna).

Era berean, administrazioko webguneek 2. lehentasunaren egiaztapeneko puntu guztiak bete behar dituzte (A Bikoitzaren mailara egokitzea); hauek World Wide Web (W3C) partzuergoaren Web Irisgarritasunerako Ekimenak (WAI) zehaztu ditu webeko Edukien Irisgarritasun Irizpideetan (WCAG 2.0).

Industria, Turismo eta Merkataritza Ministerioa erabilgarriena izatea da. Horregatik, irisgarritasun estandarretara eta araudietara egokituz gauzatu da. Dena den, ezin ziurta dezakegu orri guztiek estandar hauek % 100 betetzen dituztenik, atariko atal batzuk egokitze eta hobetze prozesuan baitaude. Webgune honetako informazioa lortzeko zailtasunik baduzu, mesedez, gurekin harremanetan jar zaitez harremanetarako formulario honen bidez. Beharrezko hobekuntzak ahalik eta azkarren egingo ditugu.

Sinadura elektronikoa duten eragiketak egiteko,nabigatzaileak javascript ez ezik elektronikoki sinatzeko beharrezko osagaiak ere izan behar ditu.

Atzipen azkarreko teklak

Tekla konbinazio jakin bat sakatuta, hainbat orritara edota orritako edukietara azkarrago sartu ahal izango zara.

 • Tekla S: Nabigaziorik ez (zuzenean edukira joan)
 • Tekla 1: Hasierako orria
 • Tekla 2: Nabigatzeko gida
 • Tekla 3: Web mapa
 • Tekla 4: Bilaketa
 • Tekla 5: Harremanetan jarri
 • Tekla 6: Zaintzeko herritarren
 • Tekla 7: Ministerioaren egoitza elektronikoa
 • Tekla 8: Portal laguntzen
 • Tekla 0: Irisgarritasuna

Erabiltzen duzun nabigatzailearen arabera, prozedura desberdina izango da. Ondoren, nabigatzaile arruntenetarako prozedura azalduko dugu.

 • Internet Explorer: Alt + tekla + Intro
 • Mozilla, Firefox eta Chrome: Alt + tekla (Firefox 2: Alt + Maiuskulaz + tekla)
 • Opera: Maiuskulaz + Esc + tekla
 • Safari: Cmd + tekla

Testuaren neurria

Web orri honetako testuaren neurria aldatu nahi baduzu, nabigatzailean bertan, “Ikusi” menuan, “Testuaren neurria” aukera. Hizkien neurria handitu edo txikitu ahal izango duzu.

Azken azterketaren data

Azken azterketak webgunean: 28/01/2016.

Gune honetako orrien irisgarritasuna aurretik berrikusi argitaratzeko.

 Los sitios web de las administraciones públicas tienen el deber de cumplir los criterios de accesibilidad indicados en la norma UNE 139803:2012. Esta normativa fija una serie de características que todo portal Web debe cumplir si quiere ser accesible, sirviendo además como base para la Certificación de Accesibilidad TIC ( Accesibilidad Web ) actualmente vigente en España.

Así mismo, los sitios web de la administración deben satisfacer todos los puntos de verificación de prioridad 2 (adecuación de nivel Doble A) definidos en la especificación de Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web ( WCAG 2.0) por la Iniciativa de Accesibilidad Web (WAI) del Consorcio World Wide Web (W3C).

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo tiene como objetivo principal que su sitio web sea todo lo accesible y usable posible. Por ello, se ha diseñado adaptándose a los estándares y normativas vigentes en relación a la accesibilidad, para lo cual se realizan revisiones previas a cada publicación de nuevos contenidos. En cualquier caso, es posible que encuentre alguna página que no se adapte al 100% a estos estándares, ya que algunas de las secciones contenidas en el portal están en proceso de adaptación y mejora. Si usted experiementa alguna dificultad en el acceso la información contenida en este sitio web, por favor, contacte con nosotros mediante el siguiente formulario de contacto. Realizaremos las mejoras necesarias a la mayor brevedad posible.

Hay que tener en cuenta que para realizar operaciones con firma electrónica el navegador debe utilizar javascript y los componentes clientes de firma electrónica necesarios.

Teclas de acceso rápido

Pulsando una combinación de teclas determina podrá acceder rápidamente a determinadas páginas o contenidos de la página.

 • Tecla S: Saltar navegación (ir directamente a contenido)
 • Tecla 1: Página de incio
 • Tecla 2: Guía de Navegación
 • Tecla 3: Mapa Web
 • Tecla 4: Búsqueda
 • Tecla 5: Contactar
 • Tecla 6: Atención al ciudadano
 • Tecla 7: Sede Electrónica del ministerio
 • Tecla 8: Portal Ayudas
 • Tecla 0: Accesibilidad

Dependiendo del navegador que utilice, el procedimiento es distinto. A continuación explicamos el funcionamiento para los navegadores más habituales.

 • Internet Explorer: Alt + tecla + Intro
 • Mozilla, Firefox y Chrome: Alt + tecla (en Firefox 2: Alt + Mayúsculas + tecla)
 • Opera: Mayúsculas + Esc + tecla
 • Safari: Cmd + tecla

Tamaño del texto

Los tamaños de las fuentes están definidos con unidades relativas para que pueda ampliar o disminuir el tamaño de la fuente desde las opciones del navegador.

 • Internet Explorer, Mozilla y Firefox: Ver > Tamaño del texto
 • Opera: Ver > Zoom
 • Safari: Ver > Hacer el texto más grande
 • Chrome: Controla la página actual > Tamaño del texto

Para modificar el tamaño de todo en la página:

 • Ctrl + + para aumentarlo
 • Ctrl + - para disminuirlo
 • Ctrl + 0 restaura el tamaño original del texto

Fecha última revisión

Última revisión del sitio web: 28/01/2016.

La accesibilidad de las páginas de este sitio se revisa previamente a su publicación.