Ontzi-industriarako Susperraldi eta Eraldaketa Ekonomikorako Proiektu Estrategikoa

2022ko martxoaren 15ean, Ministro-kontseiluak ontzi-industriarako Susperraldi eta Eraldaketa Ekonomikorako Proiektu Estrategikoa onartu zuen. Proiektu hori lankidetza publiko eta pribatuan oinarritzen da, eta bere balio-katea eraldatzera zuzenduta dago, itsas energia berriztagarrietara eta isuri gutxiko ontzietara dibertsifikatuz, digitalizatuz, ingurumenaren jasangarritasuna hobetuz eta langileak gaituz.

Proiektu honen garapenak 1.460 milioi euroko inbertsioa aurreikusten du, sektore publikoaren 310 milioi euroko ekarpenarekin eta 1.150 milioi euroko inbertsio pribatuarekin. Ontzi arloko Susperraldi eta Eraldaketa Ekonomikorako Proiektu Estrategikoak sektorea modernizatzen lagunduko du Espainian, lehiakortasuna % 15 inguru handituz eta % 9ko urteko hazkunde-tasa lortuz sektorerako. Kalitatezko 3.100 lanpostu inguru sortzen lagunduko duela aurreikusten da, batez ere eskualde periferikoetan, erronka demografikoko politikari lagunduz.

Ontzi arloko Susperraldi eta Eraldaketa Ekonomikorako Proiektu Estrategikoaren helburuak

Ontzi-industriaren balio-katearen eraldaketari buruzko ekimen integraltzat jotzen da, dibertsifikazioaren, digitalizazioaren eta jasangarritasunaren bidez gauzatuko dena, honako helburu hauekin:

  • Sektore honek industriaren burujabetzari egiten dion ekarpena iraunarazi;
  • Jarduera dibertsifikatu itsas energia berriztagarrietarantz;
  • Balio-katea digitalizatu;
  • Ingurumen-jasangarritasuna areagotu, eta
  • Langileen prestakuntza eta trebakuntza hobetu.

Susperraldi eta Eraldaketa Ekonomikorako Proiektu Estrategikoaren helburuak lortzeak ekarriko du:

  • Ontzi-sektoreko balio-kate industriala eraldatuko duten hainbat industria-sektoreren arteko lankidetza, produkzioa itsas energia berriztagarrietarantz eta isuri gutxiko ontzietarantz dibertsifikatuz.
  • Sektorearen digitalizazioan eta jasangarritasunean sakontzea, eraginkortasun energetikoa ere hobetuz.
  • Industria-sarea modernizatzea, kalitatezko enplegua sortuz eta sendotuz.
  • Lehiakortasuna hobetzea nazioarteko merkatuetan.