PERTE per a la indústria Naval

El 15 de març de 2022 s'aprova pel Consell de Ministres el Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) per a la indústria naval, un projecte basat en la col·laboració pública-privada i centrat en la transformació de la cadena de valor mitjançant la diversificació cap a les energies renovables marines i els vaixells de baixes emissions, la digitalització, la millora de la sostenibilitat mediambiental i la capacitació dels empleats.

El desenvolupament d'aquest projecte preveu una inversió total de 1.460 milions d'euros amb una contribució del sector públic de 310 milions d'euros i una inversió privada de 1.150 milions d'euros. El PERTE Naval contribuirà a la modernització del sector a Espanya, de manera que se n'incrementarà la competitivitat en aproximadament un 15% i s'arribarà a una taxa de creixement anual del 9 per cent per al sector. S'espera que contribueixi a la creació de prop de 3.100 llocs de treball de qualitat, principalment en regions perifèriques, de manera que es contribueixi a la política de repte demogràfic.

Objectius del PERTE Naval

Es concep com una iniciativa integral sobre la transformació de la cadena de valor de la indústria naval que es durà a terme mitjançant la diversificació, digitalització i sostenibilitat, amb els objectius següents:

  • Mantenir l'aportació d'aquest sector a la sobirania industrial;
  • Diversificar l'activitat cap a les energies renovables marines;
  • Digitalitzar la cadena de valor;
  • Incrementar la sostenibilitat mediambiental, i
  • Millorar la formació i capacitació dels empleats.

La consecució dels objectius del PERTE suposarà:

  • La col·laboració de diversos sectors industrials que transformaran la cadena de valor industrial del sector naval, de manera que se'n diversifiqui la producció cap a les energies renovables marines i els vaixells de baixes emissions.
  • L'aprofundiment en la digitalització i la sostenibilitat del sector, de manera que es millori també l'eficiència energètica.
  • La modernització del teixit industrial, de manera que es creï i es consolidi ocupació de qualitat.
  • La millora de la competitivitat als mercats internacionals.