PERTE para o desenvolvemento do Vehículo Eléctrico e Conectado

Os Proxectos Estratéxicos para a Recuperación e Transformación Económica (PERTES) son unha nova figura de colaboración público-privada creada polo Real Decreto-lei 36/2020, do 30 de decembro, polo que se aproban medidas urxentes para a modernización da Administración Pública e para a execución do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

Esta nova figura créase con vocación de permanencia, para incluír no noso ordenamento novos instrumentos de colaboración público privada que permitan unha xestión máis áxil. Resulta especialmente útil a súa aplicación no ámbito o Plan de Recuperación, xa que con ela preténdese reforzar aqueles proxectos de investimento incluídos no mesmo que contribúan claramente ao crecemento económico, ao emprego e á competitividade do noso país, corrixindo o fallo de mercado de infra-investimento cando as iniciativas privadas non se materializan debido aos riscos significativos e á necesaria colaboración público-privada que entrañan este tipo de proxectos.

Esta categoría, que trata de reflectir a nivel nacional aos proxectos importantes de interese común europeo, englobará a proxectos tractores cun impacto transformador estrutural sobre sectores estratéxicos ou con fases de investigación e innovación disruptivas e ambiciosas, máis aló do estado da técnica no sector, seguidas dun primeiro despregamento industrial. Trátase de proxectos de carácter estratéxico, cun importante potencial de arrastre para o resto da economía, e que esixen a colaboración entre Administracións, empresas e centros de investigación para conseguir que escalen as súas operacións no noso país.

O pasado 13 de xullo de 2021, o Consello de Ministros aprobou como primeiro PERTE o desenvolvemento dun ecosistema para a fabricación do Vehículo Eléctrico e Conectado, no ámbito do Plan de Recuperación.

Ámbito de medidas facilitadoras

Para máis información acceda ao Portal Axudas.