Gabinete de Prensa

Actualidade

Relación de servizos disponibles

 • Atención á cidadán

  Información de carácter xeral, como contactar e queixas e suxestións.

 • Axudas, bolsas e premios

  Plans estratéxicos de subvencións, ao portal de axudas, bolsas e premios convocados no ámbito das competencias do Ministerio.

 • Licitacións

  Acceso á plataforma de contratación do sector público.

 • Emprego

  Procesos selectivos e convocatorias de postos de traballo no Ministerio e Organismos dependentes.

 • Documentación e publicacións

  Acceso ás publicacións periódicas editadas polo Ministerio de Industria Comercio e Turismo e información de fondos e servizos ofrecidos pola súa Biblioteca.