Noticias de COVID-19

Os coronavirus son unha familia de virus que normalmente afectan só a animais, aínda que en ocasións poden transmitirse ás persoas. O SARS-CoV-2 é un novo tipo de coronavirus detectado por primeira vez en decembro de 2019, na provincia chinesa de Wuhan. Este novo virus pode afectar as persoas e produce a enfermidade COVID-19 (enfermidade infecciosa por coronavirus -19).

O Comité de Emerxencias do Regulamento Sanitario Internacional (RSI, 2005) declarou o actual brote de novo coronavirus como unha Emerxencia de Saúde Pública de Importancia Internacional (ESPII) na súa reunión do 30 de xaneiro de 2020 e a Organización Mundial da Saúde (OMS) elevou o 11 de marzo á categoría de pandemia global a situación xerada polo COVID-19.

Os síntomas máis comúns inclúen febre, tose e sensación de falta de aire. Nalgúns casos tamén pode haber síntomas dixestivos como diarrea e dor abdominal.

Os principais grupos vulnerables son os maiores de 60 anos e aquelas persoas diagnosticadas de hipertensión arterial, diabetes, enfermidades cardiovasculares, enfermidades pulmonares crónicas, cancro, inmunodeficiencias e o embarazo polo principio de precaución.

O Ministerio de Sanidade actualiza diariamente a Situación en España e proporcionaInformación para a cidadanía.

COVID-19 no mundo

A resposta á pandemia global produciuse en todos os países no marco das recomendacións e directrices da Organización Mundial da Saúde.

Desde a Comisión Europea, emitiuse unha resposta económica coordinada ao brote de COVID-19. Na mesma inclúese unha análise dos efectos deste brote epidémico, así como unha serie de accións xa efectuadas e propostas de medidas coas que paliar os seus prexuízos.

Medidas Comisión Europea fronte ao COVID 19 [PDF] [253.96 kB]

Impacto do COVID-19 en España

A expansión do COVID 19 está a provocar unha crise sanitaria con impacto nos sectores económicos. Os poderes públicos en España están a adoptar todas as medidas necesarias para conter a propagación do virus e mitigar o seu impacto na economía nacional. Desde o 14 de marzo, decretouse o estado de alarma en todo o territorio español.

De acordo coa información solicitada polo Ministerio de Industria, Comercio e Turismo, os principais impactos nas súas áreas de actividade son:

 • O Turismo é un sector estratéxico para España que achega o 12,3% do PIB e o 12,7% do emprego, e aínda que aínda é pronto para avaliar os efectos que o Covid-19 terá na afluencia de turistas aos destinos españois no medio prazo, o mantemento da crise sanitaria xa está a ter consecuencias para o sector, debido ás restricións á libre circulación de persoas e a menor demanda de servizos turísticos pola incerteza e o efecto precaución.

  O pasado día 6 de marzo, a Organización Mundial do Turismo revisou as súas perspectivas de chegadas de turistas internacionais para 2020, situándoas nun -1% a -3%, o que supón unha perda estimada de entre 30.000 e 50.000 millóns de dólares (EE.UU.) en ingresos procedentes do turismo internacional. Antes do brote do COVID-19, a OMT previra un crecemento positivo de entre o 3% e o 4% para este ano.

  O noso país viviu anteriormente outras crises e situacións de incerteza mundial (crise financeira, volcán islandés, etc.), pero no caso do COVID-19 e a súa expansión mundial, estamos a asistir a un incremento extraordinario nas cancelacións de viaxe e a unha progresiva e importante caída na demanda dos servizos turísticos a curto e medio prazo, tanto no mercado emisor como no receptivo e polo tanto, en toda a cadea de valor da industria turística española.

 • Aínda é temperán para saber o impacto que vai ter o Covid-19 nos fluxos de comercio exterior e nos investimentos exteriores en España xa que todo dependerá de canto duren as restricións establecidas para conter a enfermidade. Sabemos que ese impacto vai ser considerable desde febreiro (cando se empezou a propagar o COVID-19 en Europa) pero sabémonos como afectará o cómputo do ano xa que a magnitude do impacto dependerá do tempo en que se tarde en controlar a súa expansión. A OCDE estima que a epidemia podería reducir o crecemento mundial ao 2,4% para 2020, desde o 2,9% previsto en novembro de 2019. Estas cifras axudan a entender por que a rápida expansión do coronavirus supuxo un “dobre shock” para a economía mundial que xa viña dunha fase de crecemento débil. Polo lado da oferta, a falta de man de obra, as estritas limitacións de mobilidade no país, e os problemas de transporte provocaron escaseza de materias primas e compoñentes, o que rompeu a cadea de subministración global e levou ao peche de fábricas. É certo que, dado que a actividade industrial de China está a volver aos poucos á normalidade, nalgúns sectores xa conta cos inputs necesarios nas súas cadeas de valor. Polo lado da demanda, a prohibición e peche obrigatorio de empresas, comercios, centros de lecer, restauración e hostalaría, ademais da restrición no movemento de persoas (consumidores) causou unha forte caída do consumo doméstico, tanto de produtos locais como importados.

  Este Shock de demanda afecta tamén o comercio interior. O RD 463/2020 non establece ningunha restrición no movemento de mercadorías dentro do territorio español. Así mesmo, devandito Real Decreto establece os comercios que poden abrir as súas portas para garantir o abastecemento de bens de primeira necesidade e de gran consumo. Por tanto, o efecto do coronavirus nas vendas do comercio comerciante polo miúdo será asimétrico en función dos produtos e servizos concretos que se comercializan. En todo caso, é pronto para facer estimacións de vendas no comercio, mesmo nos comercios que non poden abrir ao público durante a crise xa que o RD de medidas baixo o estado de alarma si que permite a venda en liña ou comercio electrónico.

 • En xeral, nos Sectores Industriais constátase que ata o momento non hai problemas de abastecemento nin produción relevantes, pero si se prevé un impacto económico importante se continúa a expansión do COVID-19.

  En todos os sectores as empresas estableceron plans de continxencia e están a aplicar os protocolos correspondentes establecidos polas autoridades sanitarias para protexer a saúde dos seus traballadores.

  No sector de Alimentación e bebidas, as empresas están a aumentar a produción. A semana pasada vendeuse un 180% máis do normal no sector de alimentos e bebidas.

Medidas adoptadas polo Goberno para dar resposta á crise do COVID-19

Desde o inicio da crise sanitaria xerada polo COVID 19, o Goberno de España adoptou diversas medidas para dar unha resposta integral ás circunstancias excepcionais xeradas pola pandemia nos ámbitos económico, social e laboral.

Esas medidas recóllense na Crise Sanitaria COVID-19 publicada no B.O.E.

Impacto das medidas nos sectores da Industria, o Comercio e o Turismo

Moitas das medidas aprobadas teñen un impacto específico nos sectores da Industria, o Comercio e o Turismo, tal e como se explica na nota seguinte:

Nota explicativa de medidas adoptadas sectores Industria, Comercio e Turismo [PDF] [82.93 kB]

Informe sobre a suspensión de aloxamentos turísticos [PDF] [343.26 kB]

Orde TMA / 305/2020, do 30 de marzo, pola que se modifica o anexo da Orde TMA / 277/2020, do 23 de marzo, pola que se declaran servizos esenciais a determinados aloxamentos turísticos e se adoptan disposicións complementarias.

O Ministerio proporciona información aos cidadáns nun mapa interactivo.

Guía para o desenvolvemento da actividade comercial a distancia e en zonas rurais [PDF] [862.87 kB]

Guía de boas prácticas en establecementos comerciais [PDF] [1.48 MB]

Para máis información, consulte a páxina do Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social

Para información sobre medidas adoptadas por outros ministerios

Actualidade

Novas

 • Suspensión de apertura ao público de establecementos de aloxamento turístico Continúa lendo
 • Establécense servizos esenciais para certos aloxamentos turísticos. Continúa lendo
Máis noticias