Laguntzak

Industria, Turismo eta Merkataritza Ministerioak enpresei eta partikularrei hainbat laguntza eskaintzen dizkie hemen:

Egiaztatu argitaratutako diru-laguntza batzuk jasotzeko eskubidea eta emakidarako beharrezkoak diren baldintzak.