Parte-hartzea, arau proiektuak

Participación pública en proyectos normativos

Sarbidea errazteko, parte-hartze publikoa egiteko prozedura arauak

Kanal hau izango da eta aldez aurretik kontsulta publiko bat sarbide-puntua entzunaldiaren eta jendaurreko informazioaren izapideak egiteko prozesuan lege aurreproiektuak eta proiektuak bultzatzen diren proiektuak eta arauak legegintzako errege Industria, Turismo eta merkataritza ministerioa mendeko erakunde publikoak duten legearen 39. artikuluan araututakoaren arabera (2015 / urriaren 1eko (herri administrazioen Jardunbideari eta 50 / ,, legeko 26artikuluan 1997ko azaroaren 27ko del Gobierno

Sarbide-puntu horrekin hau xedatzen denari betekizuna ematen zaio1560 AURREKO aginduan (urriaren 3ko ministro kontseiluaren akordioa argitaratzen duena , ,(irailaren 30ean egin genuen, jarraibideak ematen dituena bihurtzeko prozesuan partaidetza publiko bidez web atariak prestatzeko ministerioetako.. 

Aurretik Kontsulta Publikoa

Aurretik kontsulta publikoa egitea xedetzat herritarren iritzia jasotzea, elkarte eta erakundeetan arau-proiektu bat egin aurretik.  

Entzunaldia eta jendaurreko informazioa

Entzute eta jendaurrean jartzeko izapideen helburua herritarren iritzia jaso duten eskubide eta interes legitimoak proiektua dagoeneko idatzita araudia, edo horiek ordezkatzen dituzten elkarte edo erakundeen bitartez, zuzenean nahiz beste pertsona edo entitate guztiak eskuratu ekarpen osagarriak egin ditzaten.