Organización

Al da Industria, Turismo eta merkataritza ministerioa politikaren arloan Gobernu proposatzea eta gauzatzea (industria, merkataritza eta turismo saila.

Ministerio Horrek goi-mailako organo hauek ditu:

  • merkataritzako estatuko idazkaritzak.
  • estatuko Turismo Idazkaritza.
  • Industria eta enpresa txiki eta ertainaren Idazkaritza Nagusia
  • Idazkariordetzaren Industria, Merkataritza eta Turismoa

Atal honetan Jasotzen dira (Órganos zerrenda aurkituko duzu, departamentu bakoitzak bere ibilbide profesionalaren jabe eta, azkenik, Departamentu egitura organikoa garatzeko urteko zerrenda, erakunde eta entitate publikoak.

Corresponde al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de industria, comercio y turismo.

Este Ministerio se estructura en los siguientes órganos superiores:

  • La Secretaría de Estado de Comercio.
  • La Secretaría de Estado de Turismo.
  • La Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa
  • La Subsecretaría de Industria, Comercio y Turismo

En este apartado podrá encontrar la relación de los Órganos Directivos del Departamento, sus titulares y la trayectoria profesional de cada uno de ellos, el desarrollo de la estructura orgánica del Departamento y por último, la relación de Organismos y Entidades Públicas dependientes.