Kexak eta iradokizunak

Garrantzitsua

Kexa eta iradokizunen prozedura aplikatu behar da adierazpenak baino ez duten herritarrek emandako zerbitzuak Industria, Turismo eta merkataritza ministerioa.

Bestelako erreklamazioak egiteko, iritzi edo galdera hauek erabil ditzakezu inprimakiak:

Zerbitzu kartak

Zerbitzuen kartak tresna horren bidez (organoak dira, erakundeen eta entitateen Egoera eta herritarrei jakinarazi diolako, administrazio orokorreko zerbitzuei buruz duten erabiltzaileak bere gain, baldin eta horiei dagokienez dituzten eskubideak dira zerbitzu horretan kalitatezko konpromisoak.

Kexak eta Iradokizunak

Aurkezteko moduak

Herritarrek kexak eta iradokizunak behar dira: izena, abizenak, jakinarazpenak egin nahi duzun modua, eta horiek egiteko behar diren datuak (helbidea, helbide elektronikoa, etab.), eta sinatuta egon beharko dute.

Postaz edo eskuan
Industria, Turismo eta merkataritza ministerioa. Calle Panamá, 1 28071 Madrid

Kexa eta iradokizunen unitatean bertan ere (UQS), edo beste edozeinetan aurkez daitezke UQS zerbitzuen erregistro bulego zentralak eta periferikoak (Estatuko administrazio orokorra, organismo al dira hor al dagokion izapidetzea.

Erregistro formularioa bete eta sinatu behar du erabiltzaileak, organoak edo horretarako diseinatutako izan daitezanean edo erakunde irudian. Ditzakete erabiltzaileek, hala nahi badute, funtzionarioek auxiliados arduradun izan zure kexa edo iradokizuna egitean.

Baliabide elektronikoen bidez

Aurkeztutako kexa eta iradokizunak internetez edo postaz (sinadura elektronikoa erabiliz eginak egon behar badu.

Izanez gero, kexa eta iradokizunen prozedura erabili, herritarrek erantzun die UQS informándoles 20 egun balioduneko epearen barruan egindako jarduketak eta, hala badagokio, hartutako neurriak.

Art. ko 19 951/2005 Errege Dekretua, uztailaren 29koa, hobetzeko esparru orokorra zehazten duena (Estatuko administrazio orokorrean kalitatea. errege dekretu horretan ezarritakoaren arabera Aurkeztutako kexak ez dira inolaz ere errekurtso administratibotzat etengo indarrean dagoen araudian ezarritako epeak eta aurkezteko. Kexa horiek ez dute, inola ere, gainerako ekintza edo eskubideez baliatzea ere, prozedura bakoitzari buruzko araudiari jarraiki, prozedurako interesduntzat hartzen direnek egiten dituzten erabil ditzaten.

951/2005 Errege Dekretua, uztailaren 29koa, esparru orokorra zehazten duena (Estatuko administrazio orokorrean kalitatea hobetzeko (BOE 03/09/2005).