Novidades

 • Extracto da Orde ICT/1519/2021, do 30 de decembro, pola que se aproban as bases reguladoras de axudas para proxectos de dixitalización de «última milla» en empresas do sector turístico e procédese á súa convocatoria correspondente ao ano 2021
 • Infórmase de que se aprobaron as seguintes modificacións que afectan a Orde ICT/1524/2021, do 30 de decembro, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o Programa "Experiencias Turismo España", e apróbase a súa convocatoria para o exercicio 2021, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia
 • Orde ICT/209/2022, do 17 de marzo, pola que se efectúa a convocatoria correspondente ao ano 2022, e modifícase a Orde ICT/1466/2021, do 23 de decembro, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas a actuacións integrais da cadea industrial do vehículo eléctrico e conectado dentro do Proxecto Estratéxico para a Recuperación e Transformación Económica no sector do Vehículo Eléctrico e Conectado (PERTE VEC), no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia
 • O Goberno aproba o PERTE para impulsar a competitividade, a sustentabilidade e a rastrexabilidade do sector agroalimentario.
 • Orde ICT/1528/2021, do 30 de decembro, pola que se aproban as bases reguladoras da concesión de axudas para a transformación dixital e modernización das entidades locais que forman parte do Camiño de Santiago, integradas na Rede de Destinos Turísticos Intelixentes para o seu impulso e consolidación, cara a un modelo baseado na sustentabilidade ambiental, socioeconómica e territorial, e procédese á convocatoria correspondente ao exercicio 2021, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.
 • O Boletín Oficial do Estado (BOE) publicou as bases reguladoras para o Programa de axudas para a transformación dixital e modernización das entidades locais que forman parte da Rede de Destinos Turísticos Intelixentes
 • O Boletín Oficial do Estado (BOE) publicou a orde de bases que regularán a concesión dunha primeira convocatoria de axudas para intensificar a dixitalización das empresas do sector turístico, cun orzamento de 25 millóns de euros dirixido ao desenvolvemento e implantación de proxectos tecnolóxicos singulares e transformadores. Esta liña de axudas do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo forma parte do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia financiado con fondos europeos.
 • O Ministerio de Industria, Comercio e Turismo lanza un novo programa de axudas dirixido a promover a xeración de coñecemento científico aplicado ao turismo e, en especial, á procura de solucións aos principais retos ambiental, económicos e tecnolóxicos aos que se enfrontan os destinos turísticos en España, co fin de mellorar a súa capacidade competitiva e resiliencia a longo prazo.
 • Mincotur lanzou a primeira convocatoria do Programa Experiencias Turismo España dotada con 26 millóns de euros que serán financiados cos fondos Next Generation EU cuxo obxectivo é incrementar e mellorar as experiencias que compoñen a oferta turística de España. Búscase impulsar iniciativas innovadoras e transformadoras de experiencias de ámbito nacional ou en, polo menos, tres Comunidades Autónomas, co fin de facilitar a súa promoción en mercados internacionais.
 • Resolución do 23 de decembro de 2021, da Secretaría de Estado de Turismo, pola que se publica o Acordo da Conferencia Sectorial de Turismo, polo que se fixan os criterios de distribución, así como a repartición resultante para as comunidades autónomas, do crédito destinado ao financiamento de actuacións de investimento por parte de entidades locais no marco do Compoñente 14 Investimento 1 do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.
 • O día 25 de novembro de 2021 publícase no BOE a Orde ICT/1292/2021, do 15 de novembro, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións do "Programa Innova Invest" de ICEX España Exportación e Investimentos, E. P.E., e procédese á súa convocatoria no ano 2021, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.
 • Publícase o extracto da Orde ICT/1116/2021, pola que se establecen as bases reguladoras das liñas de axudas para a apertura de mercados exteriores e procédese á súa convocatoria no ano 2021
 • Axudas a Mercados Sustentables
 • Convocatoria Extraordinaria de Plans de Sustentabilidade
 • Segundo aviso público de presentación de Manifestacións de Interese (MDI) para participar no 2º proxecto europeo sobre microelectrónica e as tecnoloxías da comunicación baixo o mecanismo Proxectos Importantes de Interese Común Europeo (IPCEI)
 • A Comisión Europea aproba o Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia de España