Organización

Corresponde ao Ministerio de Industria, Comercio e Turismo a proposta e execución da política do Goberno en materia de industria, comercio e turismo.

Este Ministerio estrutúrase nos seguintes órganos superiores:

  • A Secretaría de Estado de Industria
  • A Secretaría de Estado de Turismo

Neste apartado poderá atopar a relación dos Órganos Directivos do Departamento, os seus titulares e a traxectoria profesional de cada un deles, o desenvolvemento da estrutura orgánica do Departamento e por último, a relación de Organismos e Entidades Públicas dependentes. 

  • Funcións e competencias
  • Organigrama