Impacto COVID-19 no Sector de Turismo

Información de interese sobre o impacto do Covid-19 no sector de turismo:

Orde TMA/305/2020, de 30 de marzo, pola que se modifica o anexo da Orde TMA/277/2020, de 23 de marzo, pola que se declaran servizos esenciais a determinados aloxamentos turísticos e adóptanse disposicións complementarias.

Guía de boas prácticas establecementos e traballadores do sector turístico [PDF] [1,63 MB] 08/04/2020

Informe sobre a suspensión de aloxamentos turísticos [PDF] [343.26 kB] 26/03/2020

Campaña #EspañaTeEspera

Información de interese