Distintivo de compromiso cun turismo responsable

A Secretaría de Estado de Turismo creou o distintivo "Responsible Tourism" para recoñecer a aqueles establecementos turísticos que fan un esforzo por crear unha contorna segura non só para os turistas senón para os seus propios traballadores e os residentes, aplicando as directrices e recomendacións contidas nas guías de medidas para a redución do contaxio polo coronavirus SARS-CoV-2.

No formulario de rexistro e solicitude do distintivo, o solicitante, ademais de cumprimentar os seus datos e os do establecemento turístico, debe comprometerse a seguir as directrices e recomendacións da guía correspondente á súa actividade.

Unha vez rexistrados os datos e o compromiso responsable, remitirase á dirección de correo electrónico indicada, o distintivo "Responsible Tourism" personalizado co nome do establecemento e o número de rexistro asignado.