Establécense servizos esenciais para certos aloxamentos turísticos.

Orde TMA / 305/2020, do 30 de marzo, pola que se modifica o anexo da Orde TMA/277/2020, do 23 de marzo, pola que se declaran servizos esenciais a determinados aloxamentos turísticos e se adoptan disposicións complementarias.

O Ministerio proporciona información aos cidadáns nun mapa interactivo.