Erregistro orokorra

Kontaktua

Erregistro orokorra

Pº Castellana, 162, 28046 Madrid

Ordutegia

COVID-19ren bilakaerak eragindako egoeraren ondorioz, eten egin da erregistro-bulegoaren jarduera. Erregistro Elektronikoak ohiko baldintzetan funtzionatzen jarraituko du.

Astelehenetik ostiralera, 09: 00etatik 17: 30era.

Larunbatetan, 09:00etatik 14:00etara.

Ekainaren 16tik irailaren 15era

Astelehenetik ostiralera, 8: 00etatik 15: 00etara.

Larunbatetan, 09:00etatik 14:00etara (abuztuan izan ezik, orduan itxita egongo baita).

Idazkiak eta komunikazioak aurkeztea Ministerioaren erregistroetan.

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 14.2 artikuluan ezarritakoa betetzeko, Idazkariordetzaren Jarraibidea argitaratu da, honako jarraibide hauek ematen dituena:

Lehenengoa. Ministerio honen erregistroetan ezin izango dira onartu edo jaso 39/2015 Legearen 14.2 artikuluan aipatzen diren pertsona eta erakundeen paperezko idazki, eskaera eta komunikazioak.

Bigarrena. Artikulu horretan aipatutako pertsona fisiko edo juridikoren batek paperezko eskabidea, idazkia edo dokumentazioa aurkezten badu, dela aurrez aurre, dela postaz, aurkezpena bitarteko elektronikoen bidez egin behar dela jakinaraziko zaio. Kasu horretan, aurkezpen-datatzat joko da aurkezpen hori bitarteko elektroniko horien bidez egin den eguna, 39/2015 Legearen 68.4 artikuluan ezarritakoaren arabera. Idazki horiek Erregistro Elektronikoaren webgunean aurkeztu behar dira.

Hirugarrena. "Ordezkari" gisa jarduten duten eta 39/2015 Legearen 14.2 artikuluko kasuren batean sartuta ez dauden pertsona fisikoek idazkiak, eskaerak eta komunikazioak paperezko euskarrian aurkezten badituzte, ordezkaritza zuzenbidean baliozkoak diren bitartekoen bidez egiaztatu beharko da (notario-ahalordea edo ordezkariaren eta ordezkatuaren identifikazioa eta sinadura duen dokumentua).

Idazkariordetzaren Erregistro Orokorrari buruzko Instrukzioaren dokumenturako sarbidea