COVID-19 Turismoaren sektorean izango duen eragina

Covid-19-k turismoaren sektorean izan dezakeen eraginari buruzko informazioa