Crisi Thomas Cook

Antecedents de la crisi de Thomas Cook

Antecedentes de la crisis Thomas Cook

El turisme aporta un 11,7% del PIB i suposa un 13,6% del total dels afiliats a Espanya. El turisme és, per les seves característiques, un sector horitzontal que impacta pràcticament en tots els sectors econòmics i és capaç de generar ingressos induïts en sectors com el comerç, l'oci i els serveis en general que utilitzen les persones que ens visiten, sigui a través de majoristes de viatges o amb viatges individuals.

A més, el turisme és un sector fonamental en l'economia dels territoris insulars. A les Balears suposa més del 45% del Producte Interior Brut (PIB), i dona feina a més del 30% del total de l'assalariat, i a les Canàries la seva aportació al PIB supera el 35%. A més, el sector genera més del 40% de l'ocupació en aquestes regions. En tots dos casos, destaca l'important nombre de turistes europeus que reben, especialment britànics.

El grup britànic Thomas Cook, el segon més gran del món i el més antic, es va declarar en fallida el dilluns 23 de setembre després de fracassar les negociacions d'emergència amb el seu principal accionista, el grup inversor xinès Fosun, i els seus creditors per rebre una injecció de capital que li permetés seguir operant.

La companyia, amb 178 anys d'història i 22.000 empleats, va anunciar a través d'un comunicat la “liquidació obligatòria de Thomas Cook” malgrat els esforços fets. Les companyies AlixPartners i KPMG han estat triades per ajudar l'administrador judicial en el procés de liquidació del grup.

El Grup Thomas Cook es compon d'una extensa xarxa de agències de viatges majoristes, diverses aerolínies i propietats hoteleres. A causa d'aquesta composició, la fallida ha tingut també un efecte directe sobre la connectivitat aèria. El 2018, les aerolínies de Thomas Cook van portar a Espanya un total de 7,1 milions de viatgers, segons les estadístiques d'AENA. Només el grup Thomas Cook Regne Unit va enviar el 2018 a Espanya entorn d'1,3 milions de turistes. Operava vols des del Regne Unit a 11 aeroports espanyols (essencialment Canàries, les Balears, Girona/Costa Brava, Reus/Costa Daurada, Alacant/Costa Blanca i Costa d'Almeria), encara que concentrava la major part de les seves operacions en els dos arxipèlags, que seran, per tant, els més perjudicats. Així doncs, la fallida de Thomas Cook representarà afectacions no només per al sector turístic, sinó també per a la connectivitat, l’ocupació i, en definitiva, el benestar social de les CCAA afectades, especialment Canàries i les Balears, i del conjunt del país.

Davant d’aquesta situació, es xifra en més de 260 milions d'euros el deute de Thomas Cook UK amb els més de 600 hotels espanyols afectats. Està encara per valorar les afectacions d'altres filials de Thomas Cook que s'han declarat en insolvència (com Alemanya o Holanda) i unes altres que romanen amb les operacions congelades (com el cas d'Hongria, per exemple).

Així mateix, el cessament d'activitat de Thomas Cook UK suposa que totes les persones que tenien contractats (i en molts casos, pagats) serveis turístics per viatjar en els propers mesos a Espanya deixaran de venir. Segons les estimacions fetes amb dades d'AENA, l'impacte es calcula en més de 400.000 turistes afectats a les Canàries i 300.000 a les Balears entre octubre de 2019 i març de 2020.

Finalment, cal assenyalar la important pèrdua d'ocupació directa, amb més de 3.400 llocs de treball entre els treballadors de la central de l'empresa a Espanya (800 entre la central i l'empresa de serveis de terra de l'aeroport), situada a Palma, i els llocs de treball en establiments hotelers. A més de la pèrdua d'ocupació directa, la dimensió social és molt més àmplia, perquè hi ha risc de tancament de la planta hotelera afectada que es podria estendre a altres sectors com el transport i la distribució de productes, però també a sectors complementaris com el comerç i la restauració, entre d’altres.

Thomas Cook al món

A continuació es detalla la situació als països europeus en els quals Thomas Cook té presencia.

Thomas Cook en mercats emissors europeus [PDF] [474.11 kB]

Conseqüències i impacte de la fallida de Thomas Cook

Els problemes derivats de la fallida de Thomas Cook es poden resumir en quatre grans àmbits:

  • En primer lloc, la pèrdua de connectivitat aèria, especialment important a les Canàries i les Balears, que exigeix la posada en marxa de mesures orientades a la captació de companyies i rutes aèries.
  • En segon lloc, la falta de liquiditat de moltes empreses i autònoms afectats i l'empitjorament dràstic dels seus balanços ja que la fallida suposa que la facturació dels mesos estivals no s'hagi cobrat i està en risc la temporada d'hivern, que a les Canàries és temporada alta. Això suposa una falta de liquiditat a curt termini de moltes empreses i autònoms. Cal tenir en compte que l'efecte dels impagaments no se circumscriu al sector hoteler, també s'estén al sector del transport i al de la distribució, així com al de subministraments als establiments hotelers. Urgeix establir canals de crèdit tou per salvar les dificultats de tresoreria i poder afrontar la nova temporada turística. Així mateix, reduir els costos laborals a través de bonificacions de quotes a la Seguretat Social i ajornaments en el pagament de quotes a la Seguretat Social i dels impostos.
  • En tercer lloc, l'impacte negatiu que té en els treballadors i treballadores afectats tant de manera directa pel tancament de la seu central de Thomas Cook a Espanya, situada a Palma, com la pèrdua induïda pel tancament d'empreses afectades. Davant d’aquesta situació, des del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), en coordinació amb les CCAA, es posaran en marxa diferents polítiques actives i passives d'ocupació per facilitar i accelerar la recol·locació de les persones afectades.
  • En quart i últim lloc, la important disminució dels fluxos de demanda turística, que requereix campanyes d'atracció de turistes i cercar nous nínxols de mercat, per a la qual cosa és necessari adaptar l'oferta turística a les noves preferències dels turistes. Així mateix, és urgent cercar un reemplaçament de proveïdors turístics i/o de canals d'atracció de demanda.

Informació que està donant el Govern Britànic [PDF] [307.7 kB].

Pla de contingència

Regne Unit

L'Autoritat d'Aviació Civil del Regne Unit opera sota un esquema de protecció financera en nom d'Air Travel Trust (ATT) per als consumidors que adquireixin paquets vacacionals que incloguin vol i allotjament a través dels majoristes de viatges i les agències de viatges titulars d'ATOL.

El Govern i l'Autoritat d'Aviació Civil van adoptar les mesures necessàries per garantir el retorn al Regne Unit dels viatgers afectats en els dies immediatament posteriors al cessament d'activitat de Thomas Cook.

Espanya

El Consell de Ministres ha aprovat, l'11 d'octubre, el Reial decret-llei 12/2019 que introdueix mesures per a totes les empreses afectades, inclosa la creació d'una línia de crèdit per a empreses amb impagaments de TC, la creació del Fons Financer de l'Estat per a la Competitivitat Turística (FOCIT), la coordinació de les polítiques actives d'ocupació entre SEPE i CA, les mesures de suport i informació als afectats i el reforç de l'estratègia de destinacions turístiques intel·ligents. Aquestes mesures del Govern van ser abordades en la reunió interministerial de turisme celebrada el 3 d'octubre de 2019.

La ministra en funcions d'Indústria, Comerç i Turisme va sol·licitar durant la seva reunió amb la comissària d'Ocupació, Marianne Thyssen, que la UE destini recursos del Fons Europeu de Globalització per pal·liar les conseqüències que la fallida de Thomas Cook pugui tenir en termes d'ocupació. A aquesta petició podrien sumar-se altres països afectats per la fallida, com Grècia o Portugal.

Nota de premsa sobre fons europeus [PDF] [329.96 kB]

D'altra banda, la ministra en funcions d'Indústria, Comerç i Turisme es va reunir el passat 24 de setembre amb representants de les comunitats autònomes més afectades --Canàries, les Balears, Comunitat Valenciana, Andalusia i Catalunya-- i d'empresaris del sector turístic per traçar i coordinar un pla d'actuació conjunt i afrontar aquesta crisi.

Nota de premsa sobre comunitats autònomes [PDF] [344.48 kB]

L'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) està realitzant inspeccions in situ als aeroports espanyols, des dels quals operava Thomas Cook, per verificar que es respecten els drets dels passatgers establerts en el Reglament europeu (CE) 261/2004 sobre retards, cancel·lacions i denegacions d'embarcament.

Nota de premsa sobre Inspeccions AESA [PDF] [134 kB]

Si et preocupa aquest tema, pregunta'ns!

Consultes o aportacions generals

d'Interès

Novetats

  • Disponible Línia ICO Sector Turístic Thomas Cook. Seguir llegint
  • Disponible Línea ICO Sector Turístico Thomas Cook. Seguir llegint
  • Baleares. Órdenes sobre ayudas puntuales concurso de acreedores y contratación indefinida. Seguir llegint
  • Balears. Ordres sobre ajudes puntuals concurs de creditors i contractació indefinida. Seguir llegint
  • Reunió de la Ministra en la Comunitat Autònoma de Canàries. Seguir llegint
Més novetats