Distintiu de compromís amb un turisme responsable

La Secretaria d'Estat de Turisme ha creat el distintiu "Responsible Tourism" per reconèixer a aquells establiments turístics que fan un esforç per crear un entorn segur no solament per als turistes sinó per als seus propis treballadors i els residents, aplicant les directrius i recomanacions contingudes en les guies de mesures per a la reducció del contagi pel coronavirus SARS-CoV-2.

En el formulari de registre i sol·licitud del distintiu, el sol·licitant, a més d'emplenar les seves dades i els de l'establiment turístic, ha de comprometre's a seguir les directrius i recomanacions de la guia corresponent a la seva activitat.

Una vegada registrats les dades i el compromís responsable, es remetrà a l'adreça de correu electrònic indicada, el distintiu "Responsible Tourism" personalitzat amb el nom de l'establiment i el nombre de registre assignat.