S'estableixen com a serveis essencials determinats allotjaments turístics.

Ordre TMA/305/2020, de 30 de març, per la qual es modifica l'annex de l'Ordre TMA/277/2020, de 23 de març, per la qual es declaren serveis essencials determinats allotjaments turístics i s'adopten disposicions complementàries.

El Ministeri proporciona informació per a la ciutadania en un mapa interactiu.