Guies per a la reducció de l'contagi pel coronavirus SARS-CoV-2 en el sector turístic

Mesures per a la reducció de l'contagi pel coronavirus SARS-COV-2

La Secretaria d'Estat de Turisme en coordinació amb el Ministeri de Sanitat ha elaborat les guies d'especificacions per a la reducció de l'contagi pel coronavirus SARS-COV-2. Les guies contenen especificacions de servei, neteja i desinfecció, manteniment i gestió de el risc per als diferents subsectors de el sector turístic.

Aquestes guies completen les mesures disposades per les ordres de l'Ministeri de Sanitat, i, en tot cas, se supediten a les mateixes.

En la seva elaboració han participat les comunitats autònomes, Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), els agents socials, les associacions de cada subsector, experts participants en els grups de treball i l'Associació Espanyola de Serveis de Prevenció Laboral (AESPLA), coordinats per l'Institut de Qualitat Turística, entitat a la qual la Secretaria d'Estat de Turisme ha encomanat aquesta tasca.