Versió mòbil

El Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme disposa d'una versió mòbil del seu portal web que permet accedir als seus serveis i continguts més rellevants des de qualsevol lloc i des de qualsevol dispositiu.

Aquesta versió mòbil compleix amb els estàndards recomanats pel Consorci World Wide Web (W3C) per a webs mòbils i ha estat adaptada per garantir el major grau de compatibilitat amb les tecnologies existents.

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo dispone de una versión móvil de su portal web que permite acceder a sus servicios y contenidos más relevantes desde cualquier lugar y desde cualquier dispositivo.

Esta versión móvil cumple con los  estándares recomendados por el Consorcio World Wide Web (W3C) para webs móviles y ha sido adaptada para garantizar el mayor grado de compatibilidad con las tecnologías existentes.