El Ministeri en xarxes socials i blocs institucionals

La presència del Ministeri i els seus organismes adscrits a les diferents xarxes socials està recollida en els perfils següents:

Youtube

Linkedin

Flickr

Blog