Accesibilitat

 Els llocs web de les administracions públiques tenen el deure de complir els criteris d'accessibilitat especificats a la norma UNE 139803:2012. Aquesta normativa fixa una sèrie de característiques que tot portal web ha de complir si vol ser accessible, i a més serveix com a base per a la Certificació d'Accessibilitat TIC (Accessibilitat Web), actualment vigent a Espanya.

D'altra banda, els llocs web de l'Administració han de satisfer tots els punts de verificació de prioritat 2 (adequació de nivell Doble A) definits en l'especificació de Pautes d'Accessibilitat al Contingut a la Web (WCAG 2.0) per la Iniciativa d'Accessibilitat Web (WAI) del Consorci World Wide Web (W3C).

El Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme té com a objectiu principal que el seu lloc web sigui tan accessible i usable com sigui possible. Així, s'ha dut a terme adaptant-se als estàndards i les normatives vigents pel que fa a l'accessibilitat. En qualsevol cas, és possible que trobeu alguna pàgina que no s'adapti al 100% a aquests estàndards, ja que part de les seccions incloses al portal estan en procés d'adaptació i millora. Si teniu alguna dificultat en l'accés a la informació inclosa en aquest lloc web, si us plau, contacteu amb nosaltres a través del formulari de contacte següent. Hi farem les millores necessàries tan aviat com sigui possible.

Cal tenir en compte que per dur a terme operacions amb signatura electrònica el navegador ha d'emprar javascript i els components clients de signatura electrònica necessaris.

Tecles d'accés ràpid

Si es prem una combinació de tecles determinada es pot accedir ràpidament a determinades pàgines o continguts de la pàgina.

 • Tecle S: Saltar navegació (anar directament a contingut)
 • Tecle 1: Pàgina d'inici
 • Tecle 2: Guia de navegació
 • Tecle 3: Mapa Web
 • Tecle 4: Cerca
 • Tecle 5: Contactar
 • Tecle 6: Atenció al ciutadà
 • Tecle 7: Sede Electrónica del ministeri
 • Tecle 8: Portal d'ajuts
 • Tecle 0: Accessibilitat

Segons el navegador que feu servir, el procediment és diferent. A continuació expliquem el funcionament per als navegadors més habituals.

 • Internet Explorer: Alt + tecle + Intro
 • Mozilla, Firefox i Chrome: Alt + tecle (en Firefox 2: Alt + Majúscula + tecle)
 • Opera: Majúscula + Esc + tecle
 • Safari: Cmd + tecle

Mida del text

Si voleu canviar la mida del text d'aquest lloc web, en el mateix navegador, al menú “Veure”, opció “Mida del text”, podeu augmentar o reduir la mida de les lletres.

Data última Revisió

Darrera Revisió del lloc web: 28/01/2016.

L'accessibilitat de les Pàgines of this site es revisa prèviament una publication seva.