Estadístiques i informes

Principals indicadors conjunturals

Data última modificació 12/09/2018
Taxa de variació interanual en %
Indicadors Data Anterior Últim Acumulat des de gener
Índice de Producción Industrial cvec (IPI)Jul. 20180,40,51,6
Índice de Cifra de Negocios deflactado y cvecJun. 20181,73,43,0
Índice de Entrada de Pedidos deflactado y cvecJun. 20183,41,42,8
Valor Añadido Bruto Industrial (Volumen)TII 20182,83,02,9
Afiliados S.S. Industria (media mensual; incluye energía)Ago. 20182,72,53,0
Índice de Precios Industriales (IPRI)Jul. 20184,14,62,3
Entrada de Turistas (FRONTUR)Jul. 20181,3-4,90,3
Gasto total turistas (EGATUR)Jul. 20184,5-0,93,0
Afiliados S.S. Turismo (datos de fin de mes)Jul. 20184,92,94,1
Pernoctaciones en hotelesJul. 2018-1,2-2,2-0,7
Importaciones de bienesJun. 20182,57,75,0
Exportaciones de bienesJun. 2018-0,23,12,9
Saldo Comercial (nivel en Millones de euros)Jun. 2018-2154,0-2448,0-14585,0
Índice de Precios de Consumo (IPC)Ago. 20182,22,21,6

Suscripción a principales indicadores coyunturales Subscripció RSS a principals indicadors conjunturals

Fuentes: Institut Nacional d'Estadística, Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital, Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, Xarxa Elèctrica Espanyola i Corporació de Reserves Estratègiques de Productes Petrolífers.

Enllaços