Estadístiques i informes

Principals indicadors conjunturals

Data última modificació 19/06/2018
Taxa de variació interanual en %
Indicadors Data Anterior Últim Acumulat des de gener
IPI energía (cvec)Abr. 20189,82,82,3
Consumo Electricidad corregidoMay. 20182,41,02,0
Consumo Gasolinas AutoAbr. 20182,50,93,0
Consumo Gasóleos AutoAbr. 2018-0,34,93,4
Entrada de Turistas (FRONTUR)Abr. 20189,6-4,42,3
Gasto total turistas (EGATUR)Abr. 201812,1-1,84,6
Afiliados S.S. Turismo (datos de fin de mes)May. 20183,23,84,2
Índice de Cifra de Negocios Serv. de Inf. y Comunicaciones cvecMar. 20183,74,84,4
Índice de Personal Ocupado Serv. de Inf. y ComunicacionesMar. 20183,23,23,2
Índice de Producción Industrial cvec (IPI)Abr. 20184,61,92,5
Valor Añadido Bruto Industrial (Volumen)TI 20184,62,82,8
Afiliados S.S. Industria (media mensual; incluye energía)May. 20183,12,93,2
Índice de Precios Industriales (IPRI)Abr. 20181,31,91,1
Índice de Precios de Consumo (IPC)May. 20181,12,11,2

Suscripción a principales indicadores coyunturales Subscripció RSS a principals indicadors conjunturals

Fuentes: Institut Nacional d'Estadística, Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital, Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, Xarxa Elèctrica Espanyola i Corporació de Reserves Estratègiques de Productes Petrolífers.

Enllaços