Estadístiques i informes

Principals indicadors conjunturals

Data última modificació 18/07/2018
Taxa de variació interanual en %
Indicadors Data Anterior Últim Acumulat des de gener
IPI energía (cvec)May. 20180,22,61,8
Consumo Electricidad corregidoJun. 20181,0-3,21,1
Consumo Gasolinas AutoMay. 20180,95,03,5
Consumo Gasóleos AutoMay. 20184,91,33,0
Entrada de Turistas (FRONTUR)May. 2018-4,41,02,0
Gasto total turistas (EGATUR)May. 2018-1,82,94,1
Afiliados S.S. Turismo (datos de fin de mes)Jun. 20183,84,94,4
Índice de Cifra de Negocios Serv. de Inf. y Comunicaciones cvecMay. 20183,63,44,0
Índice de Personal Ocupado Serv. de Inf. y ComunicacionesMay. 20183,63,53,3
Índice de Producción Industrial cvec (IPI)May. 20181,62,12,4
Valor Añadido Bruto Industrial (Volumen)TI 20184,62,82,8
Afiliados S.S. Industria (media mensual; incluye energía)Jun. 20182,92,93,1
Índice de Precios Industriales (IPRI)May. 20181,82,91,4
Índice de Precios de Consumo (IPC)Jun. 20182,12,31,4

Suscripción a principales indicadores coyunturales Subscripció RSS a principals indicadors conjunturals

Fuentes: Institut Nacional d'Estadística, Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital, Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, Xarxa Elèctrica Espanyola i Corporació de Reserves Estratègiques de Productes Petrolífers.

Enllaços